PUBLICATIES

 PRISMA: Parochieregisters van Aalst 1588 - 1796  door Karel De Brouwer, 2015

Dopen, huwelijken begrafenissen van Aalst Sint-Martinus en kloosters

PRISMA : Parochieregisters van Aalst 1588 -1796 (Karel De Brouwer, Hofstade, 2015)

De parochieregisters van Aalst periode 1588 – 1796 golden lange tijd als een ondoenbaar werk om leesbaar te verwerken in een uitgebreide klapper, opnieuw opgebouwd vanuit de akten zelf. Laat staan dat hiervan iemand een gezinsreconstructie zou bouwen. Dit leek eerder een levenswerk. Maar de ca 5750 folio dikke boekdelen zijn met monnikengeduld volledig omgezet in gegevenstabellen. Deze behelzen zowel de dopen, huwelijken als de begrafenissen van de parochie Sint-Martinus en van de diverse kloosters in Aalst.

Zo maar eventjes 53.000 dopen, 12.500 huwelijken en 26.000 begrafenissen zijn ontleed en de gegevens ervan ingevoerd in computerbestanden. Dit geeft aanleiding tot een repertorium van 129.000 personen en 18.000 gezinnen en gezinsverbanden. Het puur volume alleen al maakt het onmogelijk om dit op papier uit te geven. Daarom is gekozen voor een uitgave op CD-rom dat de gegevensdatabank met personen, relaties en gezinnen met een computerprogramma op scherm brengt.

Gezien de nieuwe PC's niet altijd meer voorzien zijn van CD/DVD lezer kan je bij uw bestelling vragen om de gegevens op een USB-stick te leveren (mits een klein supplement voor de kost van de USB).

 

Bij het zoeken in de parochieregisters via dit programma kunt u dit benaderen op meerdere manieren:

Telkens wordt van de persoon of personen de gegevens getoond komende uit zowel de doopakte, huwelijksakte als overlijdensakte indien deze erin vermeld is. En wilt u de akte zelf raadplegen, het folionummer van de akte wordt erbij vermeld.

 

Titel:  PRISMA : Parochieregisters van Aalst 1588 - 1796
Auteur: Karel De Brouwer
Uitgave:
2015, Familiekunde Vlaanderen Regio Aalst vzw
Wettelijk Depot:
D/2015/8367/1


Bestellingen
kunnen gebeuren via het speciaal e-mail adres van de auteur praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres). Gelieve via dit adres een email te sturen met uw bestelling naar de auteur, met vermelding van naam en adres en informatie-medium (CD of USB-stick). Hij zal antwoorden met verdere instructies.

Prijs: 50,00 Euro , zonder de verzendingskosten. De verzendingskosten hangen af van land van bestemming en worden opgegeven bij bestelling.

 

Hieronder vindt u ter illustratie het startscherm en een voorbeeldscherm

startscherm van de toepassing PRISMA Parochieregisters van Aalst 1588 -1792

startscherm van de toepassing PRISMA

startscherm van de toepassing PRISMA Parochieregisters van Aalst 1588 -1792

Voorbeeld van persoonsgegevens via zoeken op klapper Dopen


2012 Familiekunde-Aalst

contact: webmaster '@' familiekunde-aalst.be
free
web stats