PUBLICATIES

Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 2 1559 - 1729  door Karel De Brouwer, 2018

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst

Na de bewerking van de parochieregisters van Aalst St-Martinus bleef ondanks het mooi resultaat toch een gevoel van ontevredenheid over. Door de onvolkomenheden en hiaten in de parochieregisters bleven inderdaad veel vragen onbeantwoord. Vooral de registers van de uitvaarten van de parochiekerk zowel als van de kloosters waren een bron van zeer veel dubbele namen en leemten in het bestand.

Deze onvolkomenheden vroegen om een oplossing maar hiervoor moest logischerwijze een nieuwe bron worden aangeboord. Vermits het leeuwendeel van de problemen zich situeerden bij het overlijden en de uitvaart van de Aalstenaar lag het voor de hand om ditmaal de staten van goed onder handen te nemen.

Het is daarenboven praktisch onbegonnen werk om de staten van goed in zijn geheel te digitaliseren. We hebben ons daarom beperkt tot het prohemium, de inleiding. Het prohemium is meestal een beknopte beschrijving van de erfgenamen. En laat het nu juist deze gegevens zijn we naar op zoek zijn. Hoewel het nog altijd een respectabel volume is, blijft het wel beheersbaar.


Dit is het tweede deel van de bewerking van de staten van goed van het schependom Aalst tezamen met de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek. De werkmethode en de vormgeving van het eindresultaat zijn identiek als voor het eerste deel dat is verschenen in januari 2017. Dit deel beslaat de overblijvende periode van 1559 tot 1729 waarvan staten van goed zijn bewaard gebleven.

Er vallen enkele bijzonderheden te noteren voor dit gedeelte van de studie:

We wensen ook bij het begin van dit tweede deel, onze welgemeende dank betuigen voor de gewaardeerde medewerking van het personeel van het stadsarchief van Aalst. We zijn ook onze dank verschuldigd aan Flor Struelens, die voor ons nogmaals duizenden digitale foto’s heeft gemaakt van uitzonderlijke kwaliteit. Zonder hun medewerking was deze studie niet mogelijk geweest.


Alle staten van goed krijgen in dit werk een uniek nummer dat verbonden wordt met de overledene (de referentiepersoon) en zijn datum van overlijden. Verder gegevens in de tabel zijn:

De staten van goed geven ons zeer waardevolle inlichtingen, maar ze hebben ook hun beperkingen:

De bewerking van de staten van goed is vergezeld van een alfabetische lijst van de overledenen (referentiepersonen) en een algemene namenindex met verwijzing naar het nummer van de staat.

Ook de staten van goed van de praterij Nieuwerkerken die deel uitmaakte van het schependom van Aalst werden behandeld maar zijn verzameld in een apart boekdeel.

 

 

Titel:  Staten van Goed Stad aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 2 1559 - 1729
Auteur: Karel De Brouwer
Uitgave:
2018, Familiekunde Vlaanderen Regio Aalst vzw
Wettelijk Depot:
D/2018/8367/1


Bestellingen
kunnen gebeuren via de auteur zijn
speciaal e-mail adres:   praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres) met opgave van de titel van het werk, naam en adres van de bestemmeling, tesamen met de vermelding of dit geleverd moet worden op CD ofwel op USB-stick (mits meerkost voor USB). Hierna zal hij de betalingsinstructies terugsturen met opgave van de verzendingskosten.

De bestelling wordt verstuurd na betaling van de prijs + verzendingskosten

Prijs: 25,00 Euro , + verzendingskosten opgegeven bij bestelling.

 

Hieronder vindt u ter illustratie het voorblad van de CD

   

Achterblad van de CD© 2012 Familiekunde-Aalst

contact: webmaster '@' familiekunde-aalst.be
free
web stats