PUBLICATIES

Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 3 Praterij Nieuwerkerken 1600-1795  door Karel De Brouwer, 2018

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst, parochie Nieuwerkerken

Dit is het derde deel van de bewerking van de staten van goed van het schependom Aalst die betrekking hebben op de praterij Nieuwerkerken. Omdat Nieuwerkerken een zelfstandige parochie was en dus aparte parochieregisters bijhield hebben we ervoor gekozen om de samenvatting van de staten van goed niet te mengen met deze van de parochie Aalst. Ze werden gegroepeerd in dit afzonderlijk deel.

Er bestaat reeds een zeer betrouwbare gezinsreconstructie van de parochie Nieuwerkerken waarin de staten van goed zijn verwerkt. Men zou dus kunnen besluiten dat deze samenvatting nutteloos is. Nochtans kan dit werk bijkomende nuttige informatie verschaffen, vooral bij complexe overervingen die meerdere generaties overspannen.

De werkmethode en de vormgeving van het eindresultaat zijn identiek als voor het eerste en tweede deel die vroeger zijn verschenen. Dit deel beslaat de volledige periode 1559 tot 1795 waarvan staten van goed zijn bewaard gebleven. Voor Nieuwerkerken is de eerste staat van goed gedateerd in 1600.


Er vallen enkele bijzonderheden te noteren voor dit gedeelte van de studie:

We wensen ook bij het begin van dit derde deel, onze welgemeende dank te betuigen voor de gewaardeerde medewerking van het personeel van het stadsarchief van Aalst. We zijn ook onze dank verschuldigd aan Flor Struelens, die voor ons nogmaals duizenden digitale foto’s heeft gemaakt van uitzonderlijke kwaliteit. Zonder hun medewerking was deze studie niet mogelijk geweest.


 

 

Titel:Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 3 Praterij Nieuwerkerken 1600-1795
Auteur: Karel De Brouwer
Uitgave:
2018, Familiekunde Vlaanderen Regio Aalst vzw
Wettelijk Depot:
D/2018/8367/2


Bestellingen
kunnen gebeuren via de auteur zijn
speciaal e-mail adres:   praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres) met opgave van de titel van het werk, naam en adres van de bestemmeling, tesamen met de vermelding of dit moet geleverd worden op CD of op USB-stick (mits meerkost voor kost van USB-stick). Hierna zal hij de betalingsinstructies terugsturen met opgave van de verzendingskosten.

De bestelling wordt verstuurd na betaling van de prijs + verzendingskosten

Prijs: 15,00 Euro , + verzendingskosten opgegeven bij bestelling.

 

Hieronder vindt u ter illustratie het voorblad van de CD

   

Achterblad van de CD© 2018 Familiekunde-Aalst

contact: webmaster '@' familiekunde-aalst.be
free
web stats