Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2008/25
Reeves Linda

11/09/2008

 

Asse: Van der Beken René Joseph (°ca 1897)
Mevrouw Linda Reeves uit  Groot-Brittanie probeert de lotgevallen te achterhalen van haar grootvader. Hij heette René Joseph Van der Beken en hij kwam vermoedelijk uit Asse. Hij zou geboren zijn in 1897/98 als zoon van Leon Van der Beken. Hij trouwde met de grootmoeder van de vraagstelster in Londen in 1919. Hij was toen bij het Medisch Corps van het Belgisch leger. De vader van de vraagstelster werd in 1920 in Londen geboren en haar grootouders scheidden kort daarna. De familie heeft sindsdien niets meer vernomen van René Van der Beken.

Kan iemand hier helpen?

Linda Reeves, Groot-Britannië, e-post: linda.reeves  ' at '  ntlworld.com

Declerck Paul

 

Asse: Van der Beken René Joseph (°ca 1897)
VVF lid Paul Declerck nam de moeite om de registers van Asse door te nemen, maar vond er geen spoor van de gezochte René Joseph Van der Beken. Door een gelukkig toeval bracht een andere vraag, over militairen, hem kort nadien op een mogelijk spoor. de gemeente "Aessche" uit de Engelse registers zou eventueel kunnen staan voor Haasrode, dat in de streek wel "haessche" genoemd wordt. En bij de genoemde militairen kwam een René Van der Beken voor. Verder onderzoek moet uitmaken of het om dezelfde persoon gaat.
Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
Bericht :