Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2009/09
De Pooter Giel

 

31/12/2008

Zwaanaarde en Oosterzele, migratie naar Axel: De Poorter Joannes , ca 1673
We ontvingen een vraag van Giel De Pooter uit Zeeuws-Vlaanderen rond een interessant aspect uit de geschiedenis, de emigratie na de zestiende eeuw, van protestanten uit het katholieke Vlaanderen.

Achtergrondinformatie.

Tijdens de tachtigjarige oorlog (vrede van Munster in 1648) waren uit oogpunt van verdediging, grote delen van het roerige Zeeuws-Vlaamse grensgebied (Staats-Vlaanderen) aan de zee prijs gegeven. Bovendien was het gebied grotendeels ontvolkt.

Maar in de tweede helft van de 17de eeuw werd de (her)inpoldering van het gebied met voortvarendheid ter hand genomen. Dit heeft veel jonge mensen van buiten aangetrokken die hier vruchtbare grond konden verkrijgen. De instroom van protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw is te verklaren uit het feit dat Axel in Staatse handen was en dus konden protestanten hier hun godsdienst vrij praktiseren. Het was bovendien niet meer dan een dagreis om vanuit de Protestantse enclaves in Oost-Vlaanderen Axel te bereiken.

Volgende gegevens zijn bekend:

Joannes de Poorter afkomstig van “Zwaanaarde” had een zoon Thomas

 • Thomas De Poorter die als jongeman “afkomstig uit Kapelle (bij Goes)” in 1673 in Axel trouwt met Elysabeth Leemans “jongedochter van Oostersele in 't lant van Aelst”.
 • Het staat vast dat de kinderen van Thomas De Poorter en Elysabeth Leemans in ieder geval protestants gedoopt zijn.
 • De nazaten van Thomas die vrijwel allemaal nog steeds verblijven in 't Land van Axel hebben hun naam in het begin van de 19de eeuw laten veranderen in de Pooter (zonder r). Vermoed wordt dat dit gebeurd is om zich te onderscheiden van de Rooms-Katholieke de Poorters die ook in het gebied woonden.
 • De vader van Elysabeth was Michiel Leemans geboren circa 1610 in Rondonck.
  • Na eerst getrouwd geweest te zijn met Arjaentje de Clerck
  • trouwt deze Michiel in Axel in 1663 voor de tweede? maal met Adriaene Bockaerts.

Naast een zoon Thomas had Joannes De Poorter nog een dochter Jacomijntje en een broer François.

De vraag van Giel De Pooter is of er gegevens bekend zijn over Joannes de Poorter uit “Zwaanaarde” en Elisabeth Leemans uit Oosterzele.

 

Volgens de onderstaande gegevens is er een familie Leemans vanuit Aalst  voor  1673 neergestreken in Axel. Gaarne zou ik willen weten of er onderzoek  gedaan is naar de familie Leemans in de 17de eeuw in Aalst en omgeving.  Deze  familie was waarschijnlijk protestant. En dat zouden de beweegredenen  geweest kunnen zijn om vanuit Aalst naar “’tLand van Axel” uit te  wijken”.  Een summier onderzoek in de archieven in Middelburg (digitaal  beschikbaar)  heeft aangetoond dat de fam. Leemans niet de enige was die zich vanuit  het  land van Aalst gevestigd heeft in Axel. Ik tel er ca 15 in de 17de eeuw.  Geen echte exodus maar toch wel opmerkelijk veel. 

Datum ondertrouw : 04-06-1678 

 • BRUIDEGOM : Jan Leemans  j.m. uijt het lant van Aelst 
 • BRUID : Pieternelle Snijders  j.d. van Axel 
 • Opmerking : Testes: van sijnentwege vader en moede, van harentwege  insgelijx vader en moeder 

15-4-1673 ondertrouwt alhier (Terneuzen)

 • Thomas de Poorter, j.m. van  Capelle in 't lant van der Goes,
 •  met Elysabeth Leemans, j.d. van  Oostersele in 't lant van Aelst.
 • Alhier getrouwt 22-5. 
 • Deze Thomas is de brenger van onze naam naar “’tLand van Axel”. 
 • Bij het overlijden van Thomas in 1680 wordt ene Michiel Leemans  genoemd  als voogd van hun kinderen (vader of broer??) Archief Axel   

Dus graag zou ik met mensen in contact komen die me iets meer kunnen  vertellen over de familie Leemans. Tevens ben ik geïnteresseerd in de  situatie van de protestanten in het land van Aalst in de 17de eeuw.

 

Met vriendelijke groeten,  Giel de Pooter,  Valeriaanstraat 66,  4537 DC Terneuzen  Nederland ;Tel. 0031 115 694203,  Mobiel 0031 651250095 . (Ons toegekomen via "Saskia Ketelaar" <saskia.ketelaar '@'  fulladsl.be>)
 PS: De familienaam “De Pooter” die veel voorkomt in de provincie  Antwerpen  heeft geen connecties met onze naam.

 

 

Zwaanaarde en Oosterzele, migratie naar Axel: De Poorter Joannes , ca 1673
 
Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
Bericht :