Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2011/06
Reigersman Andries

29/11/2010

Aalst - Gent: Reigerman (1485 - 1540)
Zou u mij verder op weg kunnen helpen?

Met een vriendelijke groet,

Andreas Reigersman

Enige tijd geleden kwam ik in het standaardwerk van De Potter "Gent van den oudsten tijd tot heden, deel VI" naar alle waarschijnlijkheid een voorvader op het spoor. - Contact met het archief in Gent wees echter uit dat het archief zelf niet kon bemiddelen bij een eventueel onderzoek. Daarom wend ik mij tot u.

Het betreft: Jan Reygherman die in 1513 en 1515 deken was van de neering der schrijnwerkers te Gent.

Graag zou ik van hem meer willen weten, m.n. over zijn gezinssamenstelling, huwelijk en vooral zijn (mogelijke) kinderen, t.w.:

 •  1. Antoon Rig(h)erman fs Ioanni (geb. 1509) van Aalst, die later prior werd van het Predikherenklooster te Gent, Den Haag, Haarlem en vervolgens weer Gent;
 • 2. Jan Jansz. Reygermans (geb. ca 1515) van wie posthuum in 1588 wordt vermeld dat hij is gestorven in 1584 (te Gent? of toch in de Noordelijke Nederlanden), mogelijk dezelfde als Jan Reggerman, schepen te Aalst 1571-72, en wiens zoon Jan, geb. 1548 (waar?), in 1580 te Bergen op Zoom werd beëdigd als 'officier van de corteroede'.

Daarnaast wordt melding gemaakt van Daneel Reygherman die in 1490 van Brussel komt en zich voegt bij het muzikaal ensemble van Gent. Gezien de naamsovereenkomst lijkt het niet onwaarschijnlijk dat hier sprake is van een oom of voorvader van de nrs 1. en 2.

Mijn vraag: Kunt u mij aangeven wie er zodanig goed thuis is in de archivalia van deze periode in Gent of Oost-Vlaanderen dat eventueel een onderzoek gestart zou kunnen worden? Indien u zelf geen suggestie kunt doen, tot wie zou ik mij dan voor deze onderzoeksvraag kunnen wenden?

In de bijlage treft u een kort overzichtje aan van een niet onwaarschijnlijke familieconstellatie uit deze periode.

Oudste generaties Reigersman

Onderstaand een niet onwaarschijnlijke weergave van de verbinding van generatie I en II.

I. Jan(ne) Reigerman (ook: Reygherman), geb. ca 1485 (Aalst/Gent?), deken ‘vander neeringhe vanden scrijnweerckers’ te Gent 1513, 1515 en deed als deken ‘een kunstige zitbank stellen’ in de eigen kapel van St. Lieven, de patroon van de schrijnwerkers, in de parochiekerk van St Jacob te Gent in 1513-14 tr. N.N.

Uit dit huwelijk mog.:

 • 1. Antoon Righerman (ook Reygherman, Antoni(n)us Rigerman fs Ioanni, Antoon Jansz. Rijgerman), geb. Aalst 1509, ging 1530 in het Predikheerenklooster te Gent, was later prior te ’s-Gravenhage, Haarlem en tweemalen te Gent, waar hij tevens inquisiteur was, vluchtte gedurende de strijd met Spanje naar Atrecht, keerde in 1584 terug naar Gent; † Gent 12 juli 1585 1)
 • 2. Jan Jansz., volgt II.

II. Jan Jansz. Reygermans, geb. ca 1515; dezelfde? als Jan Reggerman die schepen was te Aalst 1572, 1573; † 9 september 1584 [postuum] vermeld te Bergen op Zoom 1588 tr. vóór 1548 Maria Geers, † 1 juli 1570?

Uit dit huwelijk, volgorde niet zeker:

 • 1. Jan volgt III.
 • 2. Lisken (Lysbet) Jansdr. Reygermans
 • 3. Apollonia [Jansdr.] Reygermans
 • 4. Lijnken [Jansdr.] Reygermans
 • 5. Maycken Jansdr. Reygermans
 • 6. ? Gheerardyne Rijghelmans; † Antwerpen 5 juli 1573 op de brandstapel wegens wederdoping

III. Jan (Hans) Reygersman (ook: Reyghersman), uit Bergen op Zoom, geb. 21 jan 1548, officier van de corteroede ald. 1580-†, † 11 april 1589, tr. (ondertr. Bergen op Zoom 4 april/ Dordrecht 22 april 1585) Dordrecht (gereformeerd, voor Ds. Servatius Neranus) 19 mei 1585 Jacobmijnken van der Beke, uit Bergen op Zoom, lijnwaadkoopster in de Sevensterre in de Wouwsestraat ald., † Bergen op Zoom 10 okt. 1601; dr. van Pieter van der Beke en Margriet Willemsdr. Stoop (dochter van Willem (Guilyam) Stoop, des HRR edelman (1562), vermeld te Aalst, en Magdalena van Pisotte)

Uit dit huwelijk

 • 1. Jan (enig kind in 1591), volgt IV.

IV. Jan (Johan, Hans) Reygermans (Reygersman), geb. Bergen op Zoom 31 maart 1586; † ald. 5 dec. 1632

V. Jacobus Reygersman/Reigersman 1627-1670

VI. Jacob Reigersman 1662-1715

VII. Jacob Reigersman 1699-1762

VIII. Carel Laurens Reigersman 1732-1796

IX. Andreas Reigersman 1767-1831

X. Charles Jean Antoine Reigersman 1813-1845

XI. André Reigersman 1841-1920

XII. André Reigersman 1885-1945

XIII. Carel Laurens Reigersman 1927-

XIV. Andreas Reigersman 1963-

XV. Carel Johan Reigersman 1997-

 

Het is (niet on)mogelijk dat Daneel Reygherman, die ‘van Brussel’ is en zich in 1490 als musicus verbindt aan het ensemble van Gent de vader of een oom is van generatie I.

 Hij schreef verscheidene werken in het Latijn, die niet gedrukt werden. Enkel verscheen van hem: “Het Paradys der Ziele, duer Albertus Magnus, overgheset uten Latine”, Gent 1555, 2e druk 1556

 

Dank voor uw aandacht voor mijn vraag.

Met een vriendelijke groet,

A. Reigersman Parklaan 21 3701 CE Zeist Nederland +31 (0) 306913134
andreas  'at'  reigersman.nl

  Aalst - Gent: Reigerman (1485 - 1540)
 
Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
Bericht :