Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2013/01
van Zandbergen Jouke

07/10/2012

 

 

Zandbergen, Zutphen: Van Zandbergen, Santbergen 1500-1600
De ondergetekende wendt zich tot u met het volgende:

Reeds ruim 15 jaar doe ik onderzoek naar de familie ‘van Zandbergen’ (ook Van Sandbergen en Van Santbergen).

Deze familie vindt zijn oorsprong in het Belgische Zandbergen (9506) thans deel uitmakend van de stad Geraardsbergen. Reeds rond het jaar 1200 waren het de heren van Santbergen (Santberghe) welke de Heerlijkheid Santbergen (Zandbergen) bestuurden. Zij werden medio 13e eeuw opgevolgd door de eveneens adellijke familie Van Aa. Al deze bestuurders zijn mij bekend en door mij verwerkt in een studie “De Heeren van Santbergen, een biografische studie naar de bestuurders van de voormalige heerlijkheid Santbergen (Zandbergen), 2011” en bevindt zich in de bibliotheek van het CBG in Den Haag.

Vanaf medio 13e eeuw tot begin 15e eeuw heeft de familie van Santbergen (of een deel ervan) zijn wortels geschoten in het noorden van Duitsland in Holstein. Hier was het eveneens een adellijke familie waarvan vele akten (Urkunden) mij bekend zijn en waaruit vele bezittingen blijken. Echter vanaf begin 1400 tot medio 1500 ontbreken concrete gegevens en ik vermoed dat ofwel enige familieleden zijn achtergebleven in Oost-Vlaanderen ofwel dat enkele van hen begin jaren 1400 naar Vlaanderen zijn teruggegaan. Want de omstreeks 1565 in Vlaanderen geboren Wessel van Santbergen, de zoon van Gerrit (of Geraert) van Santbergen (van Santberghe) is in 1572 naar de noordelijke Nederlanden gevlucht vanwege de inquisitie tijdens het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Hij is in Zutphen terecht gekomen en in 1588 en 1591 benoemd tot burger van de stad Zutphen. Ook trouwde hij rond 1588 met een Zutphense jonge dame uit een welgestelde familie. Deze is echter op te jonge leeftijd overleden en daarom huwde Wessel voor de tweede keer in 1607 met een jonge dame uit Doesburg. Hij kreeg bij deze tweede vrouw zeker twee zonen, het nageslacht van de oudste zoon Gerrit is uitgestorven, evenwel uit het nageslacht van de tweede zoon Anthony zijn thans in Nederland en vermoedelijk ook in België (omgeving Antwerpen en Beveren-Waas) nog enige honderden nakomelingen waarvan ik er één ben. Vanaf ca. 1700 zijn mij al deze namen nagenoeg bekend.

Mijn vragen aan u zijn:

  • Is er binnen uw vereniging informatie beschikbaar over deze familie ‘Van Zandbergen, Van Sandbergen of Van Santbergen’?
  • Ook komen de varianten voor van: ‘Van Santberghen, Van Santberghe of Van Santberge’ doch altijd met ‘van’ ervoor.
  • Kent u of één van uw leden personen welke ook reeds onderzoek naar deze familie doen of hebben gedaan? Zeker als dit de periode vóór 1600 betreft.
  • Weet u andere genealogische verenigingen in Vlaanderen waar mogelijk deze naam in onderzoek is of te vinden is?
  • Is er in de stad Gent een vereniging gelijk deze van u? Is/zijn er een genealogisch archief (of archieven) in Vlaanderen en waar?

Ik besef dat het een groot aantal vragen zijn doch ik reken op uw medewerking, want in deze fase van mijn onderzoek kom ik niet veel verder. U bij voorbaat dankzeggend voor een reactie, verblijf ik

Vraag: Wie van de lezers heeft meer informatie over de familei Van Zandbergen

 

Met vriendelijke groet,

Jouke van Zandbergen (1938) Bergen op Zoom Nederland

e-mail   jouke  '  at  ' = @     vanzandbergen.net

Zandbergen

Frederik

14/03/2015

Zandbergen, Zutphen: Van Zandbergen, Santbergen 1500-1600
in Toldijk (Steenderen bij Bronckhorst/ Zutphen) staat nog steeds een "boerderij Santbergen" waar mijn familie weg komt, echter weet ik niet of dit iets met jouw familie heeft te maken. Zo ja, hoor ik dit graag.

Frederik Zandbergen   email: zandbergen.f 'at'  = @ gmail.com

Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
RembBericht :