Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2014/52
Bonner Hugo

19/04/2014

 

 

Aalst: Bonner (-ert) Laurentius x Deprez Barbara ca 1749
Ik , Hugo Bonner ,  ben op zoek naar mijn voorouders , Tot nu toe heb ik gevonden
 • Laurent Bonner ° Strasbourg rond 1730 X Depré Barbe ° Aalst rond 1730
  • Zij hadden 4 ( ? ) kinderen
   • Cornelius ° Aalst 1760 + 1819
   • Ludovicus Benediktus ° ?? + 1855
   • Maria Suzanna ° 1767 + 1855
   • Victor ° ?? + 1874

Vragen

 • Wanneer is Laurent gehuwd en
  • waar ( Aalst ? )
  • Wanneer is hij gestorven
 • Wanneer is Barbe Depré geboren en
  • waar ( Aalst ? )
  • Wanneer is zij gestorven

Kan iemand mij hierbij helpen of de site aanwijzen waar ik die dingen kan terugvinden aub.

Met vriendelijk groeten
Hugo Bonner J.Cuyverstraat 24 2610 Wilrijk ,

Mijn email adres = hugobonner  'at'  hotmail.com

Familiekunde Aalst

21/04/2014

Aalst: Bonner (-ert) Laurentius x Deprez Barbara ca 1749
huwelijk van Bonert Laurentius met Deprez Barbara in 1749 folio 4366  te Aalst parochie Sint-Martinus

 op 3 januari 1749 de akte huwelijk

dispensati in Bannis et tempore … Laurentius Bonert ex wungen (? wangen?) diocesis urgentinensis (argentinensis) germanus et barbara De Prez contraxerunt matrimonium coram me P T De Bruyne dec pastore ad id ab Emin et Pev D Cardli Arcsuepo Mechele authorizato Test(ibus) Petro De prez et Petro Boykens (NB Wangen bestaat en is Wangen in Allgau, en ligt zuidelijk van de rivier Argen, en voorbij Ravensburg in Beieren.)

In de index van de geboorten te vinden

 • een Depré Barbara geboren in-
  • -1727 folio 1950
  • - 1755 folio 2369
  • - 1619 folio 232
  • - 1671 folio 1216

Bij een huwelijk in 1749 is de borelinge van 1727 een mogelijke kandidate, echter geen zekerheid

12 martii baptisata est Barbara filia Petri De Pré et petronille hustie ( ?) coniugum susceptores petrus van hole et barbara hustie

In de index van overlijdens vind ik een Deprez barbara overleden 1755 folio 5372, dit verwijst naar de begrafenis van Barbara Deprez , kind van Joannes Deprez verder niets

In de overlijdens index geen Bonert geen Bonner Laurentius te vinden.

In de index dopen Bonert Cornelius 1760 folio 2435 

26 octobris 1760 Baptisatus est Cornelius filius legitimus laurentii Bonert et Barbara Depré filia Petri conjugum susceperunt Cornelius Backaert et Maria Boyekens

Natuurlijk kan de schrijfwijze wijzigen als je de klemtoon op de laatste lettergreep legt. Het is eveneens weinig waarschijnlijk dat het eerste kind “slechts” in 1760 zou geboren zijn. Dus zoeken naar varianten op de naam Bonne, Bonert BonXXXX Bonnair

19 augustus 1752 Petronillla Joanna filia legitima Laurentii Bonneir et Barbara du pree conjugum suce Joannes Buyekens et Petronilla joanna xxxxsteen

8 majus 1756 baptisatus est Petrus Joannes filius legitimus laurentii Bonneir et Barbara Depré conjugum susceptores Joannes Boeykens et Joanna de pre

Maar zoeken in de jaren 1780 en later levert me de doop van ene barbara Bonner

15 octobris 1783 baptisata est hodie II mat(inata) Barbara jacoba filia legitima Joannes Bonner , filius Laurentii, et Joanna Roos, filia romani, conjugum susceptores jacobus backaert et Barbara Roos quod attestor D Vandevoorde dec past

Heel waarschijnlijk is deze joannes een zoon van de fameuze Laurentius , alhoewel ik die in de index van de dopen niet terugvond.

26 sept 1782 doop Cornelius Bonner , Joannes Bonner , filius Laurentii, et Joanna Roos, filia romani, getuigen: Cornelius Bonner, Maria Roos

 31 mei 1780 Maria Catharina Bonner, Joannes Bonner , filius Laurentii, et Joanna Roos, filia romani, getuigen: emmanuel Roos en Maria catharina Bonner 2

8 januari 1785 Gasparus Josephus filius legitimus Cornelii Bonner, filius Laurentii, et Carolina Van de meersche , fa Henrici, getuigens: gaspard de gouy en Barbara de pré

31 juli 1786 Maria Susanna Bonner filia legitima Joannis Bonner , f  Laurentii, et Joanna Roos, fa Romani, getuigen : Martinus van bemten en maria Susanna Depré

3 december 1786 Joanna Maria fa Cornelii Bonner, fs Laurentii, et Carolina van der meerschen fa Henrici, getuigen: joannes Bonner en Joanna maria van der Meerschen

Huwelijken Bonner

 • Bonner Joannes x Roos Joanna 1777 folio 4487
 • Bonner Maria x Roelant Joannes 1777 folio 4485
 • Bonner Cornelius x Vandermeersch Carolina 1784 folio 4548

9 februari 1777 ter proclamati matrimonium contraxerunt Joannes Roelant filius Guilielmi, (viduus Catharina Ruyssinck) et maria Bonner filia Laurentii coram me D vand Voorde dec past et testibus Joanne Bonner et Petro Roelant

19 mei 1777 ter proclamati matrimonium contraxerunt Joannes Bonner fs Laurentii et Joanna Roos fa Romani coram me D Vande voorde Dec pastores et testibus Joanna Roelant et Romani Roos

17 juni 1784 ter proclamati matrimonium contraxerunt Cornelius Bonner fs Laurentii et Carolina vander meersche fa Henrici coram gaspare de gouy et joanne Bonner testibus ad me d vande voorde dec past

begravingen Bonner

 • Bonner Cornelius  1782 folio 5485
 • Bonner Romanus 1791 folio 5241
 • Bonner Maria Joanna 1794 folio 5265
 • Bonner petrus  1761 folio 5386
 • Bonnier petronella 1752 folio 5360

30 augustus 1752 in den panthof begraeven Petronella dochter van Laurentius Bonnier  pro Deo  (Karmel)

15 juni 1761 in den panthof begraeven Petrus fs Laurentii Bonnere et Barbara van Longher  Pro Deo (karmel)

17 december 1782 gestorven 's avonds om 5 uren en den 18 's avonds begraven Cornelius kint van Joannes Bonner en Joanna Roose in S Sebastiaens straten

3 juli 1791 sepultus est Romanus Bonner fs Joannis coelebs obiit 2 hujus tempore matitino

18 januari 1794 sepulta est Maria Josepha prolis Cornelii Bonner obiit 17 hujus

Samenvatting

Bonner (Bonneir) Laurentius, afkomstig uit Wangen, Duitsland (bron huwelijk PR)

 • gehuwd met Barbara Deprez, Aalst Sint-Martinus 3 januari 1749 (bron huwelijk PR)
  • gedoopt 12 maart 1727, dochter van Petrus en Petronille hustie (bron doop PR)
  • kinderen uit dit huwelijk
   1. Petronillla Joanna doop19 augustus 1752 (bron doop PR)
   2. Petrus Joannes doop 8 mei 1756 (bron doop PR)
   3. Cornelius doop 26 Oktober1760 (bron doop PR)
    • gehuwd Carolina Vande meersche 17 juni 1784 te Aalst Sint-Martinus (bron huwelijk PR)
     • 8 januari 1785 Gasparus Josephus (bron doop PR)
     • 3 december 1786 Joanna Maria (bron doop  PR)
   4. Joannes Bonner , filius Laurentii, x Joanna Roos, (bron doop kind PR)
    • gehuwd 19 mei 1777 te Aalst Sint-Martinus (bron huwelijk PR)
     • 31 mei 1780 doop Maria Catharina Bonner (bron doop PR)
     • 26 sept 1782 doop Cornelius Bonner (bron doop PR)
      overleden 17 december 1782 (bron begraving PR)
     • 15 oktober 1783 doop Barbara jacoba (bron doop PR)
     • 31 juli 1786 doop Maria Susanna  (bron doop PR)

 

Familiekunde Vlaanderen - Regio Aalst

webmaster

 
De Brouwer Karel

03/05/2014

Aalst: Bonner (-ert) Laurentius x Deprez Barbara ca 1749
In verband met uw vraag naar Laurentius Bonner 2014/52 voeg ik hierbij de gegevens "Bonner" die in mijn bestand betr. de parochieregisters van Aalst zijn opgenomen. Steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.
Met vriendelijke groeten Karel De Brouwer

 

Parenteel van Laurentius Bonner

1 Laurentius Bonner is geboren in Duitsland. Laurentius trouwde op 03-01-1749 in Aalst [bron: PR] met Barbara De Prez, 21 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Laurentius en Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Boeykens en Petrus De Prez [vader bruid]. Barbara is een dochter van Petrus De Prez en Petronilla Hufte. Zij is gedoopt op 12-03-1727 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Van Hole en Barbara Hufte.
Getuige bij:

20-09-1744

   

doop Barbara Angelina Vanden Bossche (geb. 1744)

   

 

[bron: PR]

21-01-1778

   

doop Barbara Josepha Roelant (geb. 1778)

   

 

[bron: PR]

18-01-1785

   

doop Gasparius Josephus Bonner (geb. 1785)

   

 

[bron: PR]

Kinderen van Laurentius en Barbara:

1 Petrus Franciscus Bonner [1.1]. Hij is gedoopt op 25-07-1749 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Hiftie en Petrus Franciscus Prez.

2 Joannes Bonner [1.2]. Hij is gedoopt op 19-08-1750 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna De Prez en Joannes Baptista De Prez (1731-1795) [oom moederszijde].

3 Petronilla Joanna Bonner [1.3]. Zij is gedoopt op 19-08-1752 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Petronilla waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Baeyens en Catharina De Waegeneer. Petronilla is overleden, 11 dagen oud. Zij is begraven op 30-08-1752 in Aalst-Karmelieten [bron: PR].

4 Maria Catharina Bonner [1.4]. Zij is gedoopt op 25-11-1753 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Livinus De Leeuw en Maria Joanna De Prez (1734-1793) [tante moederszijde].

5 Petrus Joannes Bonner [1.5]. Hij is gedoopt op 08-05-1756 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Boeykens en Joanna De Prez. Petrus is overleden, 5 jaar oud. Hij is begraven op 15-06-1761 in Aalst-Karmelieten [bron: PR].

6 Cornelius Bonner [1.6]. Hij is gedoopt op 26-10-1760 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Boeykens (ovl. 1762) en Cornelius Backaert (1731-1792) [aangetrouwde oom moederszijde].

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-05-2014 08:49

 

Parenteel van Cornelius Bonner

1 Cornelius Bonner, zoon van Laurentius Bonner.

Getuige bij:

26-09-1782

   

doop Cornelius Bonner (1782-1782)

   

[oom vaderszijde]

 

[bron: PR]

16-10-1782

   

doop Carolus Franciscus Roelant (1782-1791)

   

[oom moederszijde]

 

[bron: PR]

28-12-1787

   

doop Maria Suzanna Backaert (geb. 1787)

   

 

[bron: PR]

08-05-1791

   

doop Joanna Catharina Neirinckx (1791-1793)

   

 

[bron: PR]

Cornelius trouwde op 15-06-1784 in Aalst [bron: PR] met Carolina Josepha Vander Meersche, 25 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Cornelius en Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Bonner [broer bruidegom] en Gasparius De Gouy. Carolina is een dochter van Henricus Vande Meersche en Adriana De Gouy. Zij is gedoopt op 21-10-1758 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Gasparius De Gouy en Carolina Josina Capelleman (geb. 1730).

Getuige bij:

29-07-1786

   

doop Carolina Backaert (1786-1787)

   

 

[bron: PR]

01-05-1791

   

doop Antonius Roelant (geb. 1791)

   

[aangetrouwde tante moederszijde]

 

[bron: PR]

Kinderen van Cornelius en Carolina:

1 Gasparius Josephus Bonner [1.1], geboren op 18-01-1785 om 08:30 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 18-01-1785 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Gasparius waren de volgende getuigen aanwezig: Gasparius De Gouy en Barbara De Prez (geb. 1727).

2 Joanna Maria Bonner [1.2], geboren op 03-12-1786 om 13:00 in Aalst [bron: PR]. Zij is gedoopt op 03-12-1786 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Bonner [oom vaderszijde] en Joanna Maria Xaveria Vande Meersche (geb. 1714).

3 Jacobus Bonner [1.3], geboren op 24-01-1789 om 10:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 24-01-1789 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Bonner [tante vaderszijde] en Jacobus Backaert (geb. 1757).

4 Martinus Livinus Bonner [1.4], geboren op 09-02-1791 om 06:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 09-02-1791 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Livinus Appelmans en Anna Maria De Gouy.

5 Maria Josepha Bonner [1.5], geboren op 19-03-1793 om 05:00 in Aalst. Zij is gedoopt op 19-03-1793 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus Backaert en Joanna Petronilla Roos (geb. 1745) [aangetrouwde tante vaderszijde]. Maria is overleden op 17-01-1794 in Aalst, 9 maanden oud. Zij is begraven op 18-01-1794 in Aalst [bron: PR].

6 Carolus Josephus Bonner [1.6], geboren op 28-12-1794 om 01:00 in Aalst. Hij is gedoopt op 28-12-1794 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Carolus was de volgende getuige aanwezig: Gasparius Josephus Backaert.

7 Egidius Bonner [1.7], geboren op 29-04-1797 in Aalst. Hij is gedoopt op 29-04-1797 in Aalst [bron: PR].

8 Emanuel Bonner [1.8], geboren op 29-04-1797 in Aalst. Hij is gedoopt op 29-04-1797 in Aalst [bron: PR].

9 Judoca Bonner [1.9], geboren op 21-09-1799 in Aalst. Zij is gedoopt op 21-09-1799 in Aalst [bron: PR].

10 Barbara Bonner [1.10]. Zij is gedoopt op 27-01-1802 in Aalst [bron: PR].

Parenteel van Joannes Bonner

1 Joannes Bonner, zoon van Laurentius Bonner.

Getuige bij:

12-11-1768

   

doop Joannes Baptista De Prez (1768-1774)

   

 

[bron: PR]

22-06-1770

   

doop Maria Joanna Backaert (geb. 1770)

   

 

[bron: PR]

09-02-1777

   

kerkelijk huwelijk Joannes Roelant en Maria Bonner

   

[broer bruid]

 

[bron: PR]

15-06-1784

   

kerkelijk huwelijk Cornelius Bonner en Carolina Josepha Vander Meersche (geb. 1758)

   

[broer bruidegom]

 

[bron: PR]

03-12-1786

   

doop Joanna Maria Bonner (geb. 1786)

   

[oom vaderszijde]

 

[bron: PR]

07-06-1787

   

kerkelijk huwelijk Franciscus Josephus Vander Ween (geb. 1757) en Francisca Bascour (1755-1801)

   

[aangetrouwde neef moederszijde bruidegom]

 

[bron: PR]

25-07-1792

   

doop Joanna Jacoba Slaghmeulen (1792-1796)

   

 

[bron: PR]

03-02-1793

   

doop Joanna Catharina De Wuffel (1793-1796)

   

 

[bron: PR]

02-09-1795

   

doop Joannes Martinus Roos (geb. 1795)

   

[aangetrouwde oom vaderszijde]

 

[bron: PR]

Joannes trouwde op 19-05-1777 in Aalst [bron: PR] met Joanna Petronilla Roos, 31 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Joannes en Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Roelant en Romanus Roos (ovl. 1791) [vader bruid]. Joanna is een dochter van Romanus Roos en Cornelia Du Moulin. Zij is gedoopt op 28-11-1745 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Vanden Berghe (ovl. 1741) en Petrus Vander Ween (geb. 1715).

Getuige bij:

02-09-1775

   

doop Franciscus Van Benthem (geb. 1775)

   

[tante moederszijde]

 

[bron: PR]

29-02-1788

   

doop Josephus Roelant (geb. 1788)

   

[aangetrouwde tante moederszijde]

 

[bron: PR]

31-12-1792

   

doop Joannes Baptista Roos (geb. 1792)

   

[tante vaderszijde]

 

[bron: PR]

19-03-1793

   

doop Maria Josepha Bonner (1793-1794)

   

[aangetrouwde tante vaderszijde]

 

[bron: PR]

Kinderen van Joannes en Joanna:

1 Maria Catharina Bonner [1.1], geboren op 30-05-1780 om 21:00 in Aalst [bron: PR]. Zij is gedoopt op 31-05-1780 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Catharina Bonner en Emanuel Roos.

2 Cornelius Bonner [1.2], geboren op 26-09-1782 om 12:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 26-09-1782 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Bonner [oom vaderszijde] en Maria Jacoba Roos (geb. 1740) [tante moederszijde]. Cornelius is overleden op 17-12-1782 om 17:00 in Aalst, 2 maanden oud [bron: PR]. Hij is begraven op 18-12-1782 in Aalst-Karmelieten [bron: PR].

3 Barbara Jacoba Bonner [1.3], geboren op 15-10-1783 om 11:00 in Aalst [bron: PR]. Zij is gedoopt op 15-10-1783 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Barbara Roos en Jacobus Backaert (geb. 1757).

4 Maria Suzanna Bonner [1.4], geboren op 30-07-1786 om 23:00 in Aalst [bron: PR]. Zij is gedoopt op 31-07-1786 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Van Beneden en Maria Suzanna De Prez.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-05-2014 08:53

Parenteel van Maria Bonner

1 Maria Bonner, dochter van Laurentius Bonner.

Getuige bij:

24-01-1789

   

doop Jacobus Bonner (geb. 1789)

   

[tante vaderszijde]

 

[bron: PR]

Maria trouwde op 09-02-1777 in Aalst [bron: PR] met Joannes Roelant. Bij het kerkelijk huwelijk van Maria en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Bonner [broer bruid] en Petrus Roelant. Joannes is een zoon van Guillielmus Roelant. Joannes is weduwnaar van Catharina Ruyssinck (ovl. 1776), met wie hij trouwde op 02-09-1766 in Aalst [bron: PR].

Getuige bij:

15-07-1778

   

doop Petrus Joannes Van Eerdtbrugge (1778-1782)

   

 

[bron: PR]

Kinderen van Maria en Joannes:

1 Barbara Josepha Roelant [1.1]. Zij is gedoopt op 21-01-1778 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Barbara waren de volgende getuigen aanwezig: Josephus Judocus Speliers en Barbara De Prez (geb. 1727).

2 Joannes Baptista Roelant [1.2], geboren op 27-03-1780 om 00:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 27-03-1780 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Baptista Bonner en Joanna Maria Schellekens (ovl. 1744).

3 Carolus Franciscus Roelant [1.3], geboren op 16-10-1782 om 03:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 16-10-1782 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Carolus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Bonner [oom moederszijde] en Maria Francisca De Ridder. Carolus is overleden op 21-05-1791 in Aalst, 8 jaar oud. Hij is begraven op 22-05-1791 in Aalst [bron: PR].

4 Jacobus Roelant [1.4], geboren op 06-04-1785 om 03:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 06-04-1785 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Petit en Maria Joanna De Prez (1734-1793).

5 Josephus Roelant [1.5], geboren op 29-02-1788 om 02:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 29-02-1788 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Josephus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius Backaert (1731-1792) en Joanna Petronilla Roos (geb. 1745) [aangetrouwde tante moederszijde].

6 Antonius Roelant [1.6], geboren op 01-05-1791 om 02:00 in Aalst [bron: PR]. Hij is gedoopt op 01-05-1791 [bron: PR]. Bij de doop van Antonius waren de volgende getuigen aanwezig: Antonius Vanden Bossche (1754-1754) en Carolina Josepha Vander Meersche (geb. 1758) [aangetrouwde tante moederszijde].

7 Judoca Roelant [1.7], geboren op 23-10-1794 om 12:00 in Aalst. Zij is gedoopt op 23-10-1794 in Aalst [bron: PR]. Bij de doop van Judoca waren de volgende getuigen aanwezig: Judoca Verstuyft en Jacobus Backaert (geb. 1757).

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-05-2014 08:54

 

Met vriendelijke groeten Karel De Brouwer
e-mail  debrouwerkarel  'at'  hotmail.com

Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
RembBericht :