Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2015/03
Van Hoeve Bram

12/02/2015

 

 

Land van Aalst, Hulst: Van Hoeve Van Hove migratie 17de eeuw
Ik ben op zoek naar mijn voorouders. Deze woonden in de 17e eeuw in het Land van Hulst. Alhoewel de familienaam Van Hoven daar toen veelvuldig voorkwam houd ik er rekening mee dat ze toch van elders kwamen.

Wat me is opgevallen is dat er tussen 1650 en 1750 heel veel families afkomstig waren uit het Land van Aalst. In de stad Hulst bijvoorbeeld zijn in die periode mogelijk zo'n 50 huwelijken gesloten waarvan een der echtgenoten geboren is in Aalst.

Ik vroeg me af of u hiermee bekend bent en mogelijk ook een verklaring hiervoor weet. Heeft het met armoede destijds te maken, of omgekeerd opkomende welvaart door inpolderingen bij Hulst, met godsdiensttwisten, met onrust en oorlogen?

Vriendelijke groeten, Bram van Hoeve

e-mail:  bramvanhoeve   'at'  gmail.com

Familiekunde Aalst

12/02/2015

Land van Aalst, Hulst: Van Hoeve Van Hove migratie 17de eeuw
Wat mij wel bekend is: als gevolg van de godsdienstoorlogen (vierde kwart zestiende eeuw) en de verwoestingen die daarmee gepaard gingen zijn zeker een aantal inwoners uit Zeeuws Vlaanderen afgezakt naar het Land van Waas, het Land van Dendermonde en het Land van Aalst. Concreet heb ik weet van een familie die gronden bezat in het verdronken land van Beoostenblije. In dergelijke gevallen lijkt het mij niet onlogisch dat nakomelingen van die families later terugkeren naar de geboortestreek van hun voorouders. Zelf zijn ze dan natuurlijk in Vlaanderen geboren en wordt dat in huwelijksakten allicht zo vermeld.

In de loop van de zeventiende eeuw zijn er ook regelmatig opeisingen voor "pionierswerk", ook in het Land van Aalst. Mannen werden opgeroepen en uitgestuurd voor herstellingen van verdedigingswerken/forten in de grensstreek. misschien bleef daarvan af en toe iemand in die streek hangen. En inpolderingswerken konden ook altijd werkkrachten gebruiken. Het is niet uit te sluiten dat die tot in de streek van Aalst gezocht werden.

Misschien kunnen we het probleem eens schetsen eventueel met voorbeelden/namen en in ons tijdschrift publiceren met de vraag wie gevallen van dergelijke migratie kent.

Vriendelijke groeten,

Hugo Buts voorzitter FV regio Aalst vzw

  Land van Aalst, Hulst: Van Hoeve Van Hove migratie 17de eeuw
 
Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
RembBericht :