Vragenhoek - discussie van onderwerp

Naam Onderwerp van de vraag:  2020/02
Wattez Guy

 

 

 

Vlierzele: welke edelman viel van zijn paard en stierf - 1703

Ignace Van der Kelen, Heemkunde Houtem vraagt het volgende:

Ik zoek de naam van een mogelijke edelman die gestorven is in Vlierzele in 1703 door van zijn paard te zijn gevallen. Op de plaats waar dit gebeurde stond vroeger een stenen kruis waarop we nog het jaartal kunnen ontcijferen. We zijn zinnens met onze vereniging Heemkunde Houtem een reconstructie van dit kruis neer te zetten in Vlierzele gezien de nog resterende stukken van het originele kruis niet meer te herstellen zijn.


De parochieregisters van Vlierzele eindigen voor de sterfgevallen op 13 maart 1703. Het laatste overlijden is dat van een meisje van 16 dat doodgevroren werd gevonden langs de weg naar Oordegem.
De rest van het blad is weggescheurd en het volgende overlijdensregister herneemt pas in 1710. Een deel van de parochieregisters van Vlierzele is dus verloren gegaan.

Is er iemand die toch informatie heeft over deze onfortuinlijke man, bijvoorbeeld via familiearchief of het archief van de woonplaats van de man in kwestie?


met dank voor enige reaktie aan I Van der Kelen, Heemkunde Houtem.
e-mail: vanderkelen.ignace '@' scarlet.be

 

 

Vlierzele: welke edelman viel van zijn paard en stierf - 1703
  Vlierzele: welke edelman viel van zijn paard en stierf - 1703
 
Terug naar Vragenlijst     Terug naar welkompagina

Reaktie op dit onderwerp:

Uw Naam :
Uw E-mail :
Onderwerp:
Bericht :