Uitwisseling van gegevens familienamen; 
Wie heeft of zoekt wat

Oproep

Geregeld bemerken we dat bezoekers van ons documentatiecentrum bezig zijn met opzoekingen naar dezelfde familie.  En bedoeling van onze vereniging is genealogen met elkaar in contact te brengen, om onderling  informatie uit te wisselen. Daarom lanceren we een oproep naar alle leden en bezoekers van ons centrum, om de volgende informatie te verstrekken. Als u  gegevens wenst uit te wisselen, verstrek ons:

Wat ?

  1. Familienaam (patronym) waarover gegevens verzameld worden of beschikbaar zijn
  2. Regio waarbinnen deze familie zich situeert
  3. Uw naam (naam kontaktpersoon)
  4. Uw contact-voorkeur:  vul datgene in waarlangs u bij voorkeur wenst gecontacteerd te worden
    • en/of postadres, 
    • en/of telefoon, 
    • en/of e-mailadres 

Aan wie ?

- U kunt ons deze gegevens bezorgen via brief (tav adres), via e-mail  of via formulier op deze website. 

- U kunt uw gegevens ook overhandigen bij een bezoek aan ons centrum.

Op basis van deze gegevens zullen we een gegevenstabel maken die zal gepubliceerd worden in ons tijdschrift Dender-Stam en op onze website. Deze zal ook ter inzage liggen in ons documentatiecentrum.

Wijzigingen aanbrengen ?

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan uw gegevens? Wenst u zelfs uw gegevens gewist te zien? Stuur ons uw wijzigingen via dezelfde wijze, en vermeld "wijziging"  of "wissen" erbij.


Gegevens Familienamen (Patronymen)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Formulier familienamen voor gegevensuitwisseling
Formulier gegevensuitwisseling
               a)  gezochte familienaam en regio waarin deze voorkomt:
1. Familienaam *
2. Regio  familienaam*
   
                b)  contactgegevens : wie vraagt  dit en hoe wil je gecontacteerd worden.
3. Naam kontaktpersoon*
            voorkeur contactname : vul postadres en/of telefoon en/of e-mail in waarlangs u liefst                  gecontacteerd wenst te worden
                postadres
               telefoon
               e-mail adres
             
Niets zenden terug naar beginpagina

 

2012 Familiekunde-Aalst

Indien u links van deze pagina niet het menu vindt, klik op MENU

free
web stats