PUBLICATIES

Nieuw 2018: Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 3 Praterij Nieuwerkerken 1600-1795   door Karel De Brouwer, 2018, wettelijk depot D/2018/8367/2

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst, parochie Nieuwerkerken
Nieuw 2018: Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 2 1559 - 1729   door Karel De Brouwer, 2018, Wettelijk Depot: D/2018/8367/1

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst

Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 1 1730 - 1795  door Karel De Brouwer, 2017, Wettelijk Depot: D/2017/8367/1

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst


 
 PRISMA: Parochieregisters van Aalst 1588 - 1796  door Karel De Brouwer, 2015

Dopen, huwelijken begrafenissen van Aalst Sint-Martinus en kloosters

1. TIJDSCHRIFT

DENDER-STAM : tweemaandelijks tijdschrift met streeknieuws over genealogische archiefkunde en diverse takken van de geschiedenis. 4 nummers per jaar  (abonnement inbegrepen in lidmaatschap). Verdere uitleg zie pagina "tijdschrift".

2. Publicaties van Familiekunde-Vlaanderen  Oost-Vlaamse Afdelingen


3. Publicaties Familiekunde Aalst

PUBLICATIES Familiekunde Vlaanderen regio Aalst:

 

Vanaf 2016 zullen  na uitputting van de uitgaven in boekvorm, deze  nog enkel te verkrijgen zijn in digitale vorm (uitgave op CD of DVD).

TITEL Prijs + Verzendingskosten
Criminelen uit de stad en de Kasselrij Aalst in de 18de eeuw (D. Mertens, 2001) € 4,50 + € 6,50
PRISMA: Parochieregisters van Aalst 1588 - 1796  door Karel De Brouwer, 2015
bestellen via e-mail bij auteur: praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres)
€ 50,00 + verzendingskosten
Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 1 1730 - 1795   door Karel De Brouwer, 2017, Wettelijk Depot: D/2017/8367/1
 bestellen via e-mail bij auteur: praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres)
€ 25,00+ verzendigskosten
Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 2 1559 - 1729   door Karel De Brouwer, 2018, Wettelijk Depot: D/2018/8367/1
 bestellen via e-mail bij auteur: praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres)
€ 25,00+ verzendigskosten
Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 3 Praterij Nieuwerkerken 1600-1795   door Karel De Brouwer, 2018, wettelijk depot D/2018/8367/2
 bestellen via e-mail bij auteur: praalst.opmerkingen  @  gmail.com. (de spaties weglaten in het adres)
€ 15,00+ verzendigskosten
Buitenpoorters van Aalst, 1645 - 1745 (Caudron Freddy, 2010) 11,00 € + 6,50 €
Dienstplichtigen kanton Aalst, jaar 14 Franse Republiek (1805) € 2,00 + € 6,50
Bevolking Stad Aalst, Deel I, Alfabetische indices van alle gezinnen juni 1889-1890, met kaart van 1908 (G. De Wilde en G. Van Nuffel, Aalst, 2002) € 20,00 + € 6,50
Bevolking Stad Aalst, Deel II, Indices van inkomende personen 1891-1900, met straatnamenoverzicht (G. De Wilde en G. Van Nuffel, Aalst, 2002) € 20,00 + € 6,50
Status Animarum 1844-1848 Denderleeuw (W. Verleysen, Aalst, 2000) € 10,00 + € 6,50
Het primitief Kadaster Erembodegem 1806-1815 met kaart (A. Braet, Erembodegem, 2001) € 15,00 + € 6,50
Te Erembodegem kreeg ieder kind zijn naam (M. Daelman, ) € 3,00 + € 6,50
Te Erembodegem Wie? Petrus Van Vaerenbergh? (M. Daelman, ) € 3,00 + € 6,50
Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van de heerlijkheid Erpe 1617-1795 (H. Van Isterdael, Aalst, 2000) € 13,00 + € 6,50
Gezinsrepertorium Essene 1797 - 1900 (J. Van Den Haute en W. Verleysen, 2004) € 25,00 + € 6,50
Gezinsreconstructies van Gijzegem 1796-1900  (G. De Wilde, Aalst, 2000) € 30,00 + € 8,00
Gezinsrepertorium Hekelgem 1797 - 1900 (J. Van Den Haute en W. Verleysen, 2005) € 30,00 + € 6,500
Herdersem : gezinsreconstructies 1628-1797 (E. en H. De Geyter, Aalst, 1998) € 20,00 + € 6,50
 
Parochieregister Hofstade klapper Dopen 1796 - 1852 (Buts H, Dossche D, 2008) 12,00 € + 5,00 €
Parochieregister Hofstade klapper Huwelijken 1796 - 1866 (Buts H, 2008) 11,00 € +5,00  €
Parochieregister Hofstade klapper Overlijdens 1796 - 1884 (Buts H, De Dijn M, Dossche D, 2008) 13,00 € +5,00  €

          De 3 voorgaande boeken tesamen als één pakket

33,00 € + 10,00  €
Liefferinge, gezinsreconstructie 1599 - 1833  (Dr. Edgard De Geyterl), 74 blz € 10,00 + € 6,50
Gezinsreconstructie Nederhasselt  (Ninove) 1800 - 1910 (2 delen) (Van Stappen Marie-Jeanne,  2013) € 49,00 + € 10,00
Families en personen te Okegem (Ninove) 12e eeuw - 1900 en Impegem (Liedekerke) 17e eeuw - 1804 (2 delen) (Dr. Herman van Isterdael) € 49,00 + € 10,00
Gezinsreconstructie Smeerebbe - Vloerzegem (Geraardsbergen) 1796 - 1910 (D'Hoker Johny, 2009) 40,00 € + 8,00 €
De staten van Goed van de Heerlijkheid van Sint-Lievens-Esse en Schonenberge (1647 -1796) en van de Heerlijkheid ter Erpen (1654-1792) (G.L. Souffreau, 2010) 15,00 € + 6,50 €
Gezinsrepertorium Teralfene 1797 - 1900 (J. Van Den Haute en W. Verleysen, 2003) € 20,00 + € 6,50
Welle : burgerlijke stand 1796-1862 (E. Houtman, Aalst, 1999) € 13,00 + € 6,50
De Staten van Goed van Woubrechtegem en van Sint-Antelinks (1624-1795) en van de Heerlijkheid Hollebeke (1755-1795)  (G.L. Souffreau, 2010) 10,00 € + 6,50 €
Woubrechtegem: Landboek van Woubrechtegem 1700 (Georges Souffreau, 70 blz + 2 kaarten) € 10,00 + € 6,50
Aalsterse katoendrukkers naar Helmond in Nederland 1846 - 1860 (A. Braet en L. Bombeeck, 2003) € 8,00 + € 6,50

Het tweede bedrag betekent verzendingskosten.

BETALING : 
- Belgie : rekening Familiekunde-Aalst,    BE63 436-5069751-08
- Voor internationale betalingen binnen de EU in Euro , aan binnenlands tarief, gebruik 
   IBAN:      BE63  4365  0697  5108              
   BIC  :        KREDBEBB
- Vanuit het buitenland, buiten de EU : met internationale postwissel.

Zich wenden : Secretariaat
email:info @ familiekunde-aalst.be

Hoe te bestellen

1) stap 1: u vindt onze publicaties op de website op deze pagina, hieronder. Hier vindt u de titels van onze publicaties met ernaast 2 prijzen, eerst de prijs van het boek, daarna de verzendingsprijs. Noteer wat u wenst. Voor publicaties van derden, gelieve u rechtstreeks te wenden tot de uitgever of auteur zelf. 

2) stap 2: stuur een e-mail naar ons op adres info @ familiekunde-aalst.be met onderwerp "bestelling publicatie" en vermeld: 

a) - titel(s) van publicatie(s) 
b) - of we deze bestelling moeten opsturen dan wel of u deze komt afhalen gedurende onze openingsuren van archief en bibliotheek in de crypte (zie website, pagina "centrum") 
c) - Belangrijk: Vermeld het juiste adres waarheen de bestelling moet gestuurd worden, zeker indien dit verschillend is van het adres op uw overschrijvingsformulier. Zoniet kan de zending verloren gaan. 
d) - uw naam (om de betaling via overschrijving te kunnen opvolgen) 

3) stap 3: betaling via overschrijving op ons rekeningnummer

- BE63 4365 0697 5108   BIC-code: KREDBEBB van Familiekunde-Aalst ,   van het bedrag + verzendingskosten, commentaar: titel bestelling, eventueel ander verzendadres. 

- Voor internationale betalingen binnen de EU in Euro , waarbij de overschrijvingskosten gelijk zijn aan binnenlands tarief, gebruik    IBAN:      BE63  4365  0697  5108                 BIC  :        KREDBEBB

- Vanuit het buitenland, buiten de EU : met internationale postwissel.

4) stap 4: zodra de betaling genoteerd wordt, maken we de verzending klaar van uw bestelling. Mocht het boek uitgeput zijn, dan wordt dit opnieuw aangemaakt , en verwittigen we u van de mogelijke vertraging. 

Voor verdere vragen of bemerkingen , graag een e-mail op adres info @ familiekunde-aalst.be

 

 


De Staten van Goed van Woubrechtegem en van Sint-Antelinks (1624-1795) en van de Heerlijkheid Hollebeke (1755-1795) 

Deze nieuwe uitgave behandelt de staten van goed van Woubrechtegem en van Sint-Antelinks en van de Heerlijkheid Hollebeke. In 112 bladzijden worden 294 staten van goed kort besproken. Daarbij worden 400 familienamen vermeld. Deze boedelbeschrijvingen, kavelingen en wezenrekeningen geven ons een kijk op het leven van onze voorouders. Daarenboven kunnen zij helpen de onvolledige parochieregisters met een aantal namen aan te vullen. De oorspronkelijke staten van goed worden in het rijksarchief te Ronse bewaard. Deze van de Heerlijkheid Hollebeke kunnen enkel op mikrofilm worden geraadpleegd. Er is een index van de voor- en familienamen en van de woonplaatsen. In bijlage worden twee uitgetijpte staten van goed toegevoegd. 

Het boek kost € 10,00 , vermeerdert eventueel met de verzendkost van 5.00 Euro.
Verkrijgbaar bij:

Familiekunde-Aalst over te schrijven op rekening  BE63 436-5069751-08 van Familiekunde Aalst


Gezinsreconstructie Smeerebbe - Vloerzegem (Geraardsbergen) 1796 - 1910 (D'Hoker Johny, uitgegeven door VVF Aalst, juni 2009) 

refereert naar meer dan 7.000 personen die in die periode sporen nagelaten hebben in de parochieregisters of in de akten van de  burgerlijke stand.

In 1803 (Franse tijd) werden Smeerebbe en Vloerzegem samengevoegd als één zelfstandige gemeente. Hun zelfstandigheid eindigde bij de fusies van gemeenten in 1976  toen ze samen opgingen in het huidige Geraardsbergen. Beide dorpen hadden wel hun eigen parochie en hun eigen kerk toegewijd aan Sint-Amands in Smeerebbe en aan Sint-Matheus in Vloerzegem. Tijdens het ancien regime behoorden de twee dorpen tot de baronie van Boelare, waar de heer van Boelare de macht uitoefende via een luitenant-baljuw, een meier en schepenen. Smeerebbe vormde samen met Idegem een vierschaar, en Vloerzegem met Schendelbeke een andere

Deze gezinsreconstructie combineerde de gegevens uit de parochieregisters met gegevens uit de akten van de burgerlijke stand. Dit werd dan aangevuld en geverifieerd met informatie uit reeds gepubliceerde bewerkingen, waardoor de uitgave zeer volledig is te noemen met zijn 683 bladzijden.

Omwille van de verschillende schrijfwijzen van namen die opdoken in de parochieregisters en de akten van de burgerlijke stand, is gekozen voor een eenvormige schrijfwijze van familienamen en voor de Latijnse vorm van de voornamen. Er is vooral getracht om van elke persoon zijn ouders terug te vinden, en meestal is dit ook gelukt. Het doel was om de personen beter in hun respectieve familiesituatie te kunnen inpassen. Bijgevolg gaat dit werk ook terug in het ancien regime (voor 1796). Verder is zoveel mogelijk informatie met betrekking tot beroep, adres (woonst) en verschil in gegevens tussen bronnen verwerkt.

Achteraan is een alfabetische index op persoonsnamen toegevoegd voor het gemak van terugvinden.  

Het boek telt 863 pagina's,  en kost 40,00 Euro (+ 7,00 Euro verzendingskosten).

Auteur:   Johny D'Hoker;  
Uitgever: Familiekunde Vlaanderen regio Aalst, 2009
Depot:     D/8367/2009/1 
Te bestellen bij de uitgever Familiekunde-Aalst (zie bovenaan deze bladzijde).

Nota van de auteur: Uiteraard is alle informatie (aanvullingen, correcties)  nog steeds welkom. Gelieve deze door te sturen via de uitgever, e-mail   info @ familiekunde-aalst.be   (met referentie gezinsreconstructie Smeerebbe-Vloerzegem)


Buitenpoorters van Aalst 1645 - 1745 ( uitgegeven door VVF Aalst, bewerking door Freddy Caudron, 2010, ) 

Deze uitgave omvat een chronologisch en alfabetisch geordend overzicht van de lijst van buitenpoorters zoals gepubliceerd in VVF_Agenda vanaf jaargang 20, nr 2 (april 2000) tot Denderstam jaargang 25 nr 5 (november 2005). Freddy Caudron noteerde de gegevens uit een niet eerder gepubliceerde Aalsters poortersboek dat aanvant in 1645 (25 jaar na de jongste inschrijving in de buitenpoortersboeken bewerkt door Robert Lievens) en eindigt in 1745.

De buitenpoorters van de stad Aalst werden ingeschreven op 3 plaatsen: Aalst, Ename en Sint-Lievens-Houtem. De poorters die ingeschreven werden te Ename zijn vooral afkomstig uit Ronse en omliggende gemeenten. De laatsteen werden niet opgenomen in de lijsten die in het tijdschrift van VVF Aalst verschenen (jaargang 2000 tot jaargang 2005).

In totaal bevat de lijst in deze publicatie 1539 inschrijvingen. Aanvankelijk gaat het slechts om enkele namen per jaar, ma    ar vanaf 1676 loopt het aantal op tot enkele tientallen, om na 1710 weer geleidelijk aan terug te lopen.

Het werk kan besteld worden bij Familiekunde-Aalst. Prijs is 11.00 Euro eventueel te' vermeerderen met de verzendkosten van 5.00 Euro, over te schrijven op rekening  BE63 436-5069751-08 van VVF Aalst


Gezinsreconstructie Nederhasselt (Ninove) 1800 - 1910 (Van Stappen Marie-Jeanne, uitgegeven door Familiekunde Vlaanderen - Regio Aalst, 2013) 

refereert naar meer dan 21.400 personen die in die periode sporen nagelaten hebben in de parochieregisters of in de akten van de  burgerlijke stand.

Het landelijke Nederhasselt is 402 ha groot en ligt in een heuvelachtig landschap op ongeveer 4,5 km van Ninove. Het centrum is gelegen aan de brede vallei van de Molenbeek, die uitwatert in de Dender te Ninove.

De parochiekerk Sint-Amandus is ingeplant aan de hoek van de Beekstraat met de Nederhasseltstraat. Deze kerk was in oorsprong een eenvoudig 12de-eeuws laat-romaans zaalkerkje opgericht als hulpkapel van de parochie Aspelare. Na het concordaat van Napoleon met de paus (juli 1801) werd de parochie zelfstandig.

De gebruikte bronnen voor deze gezinsreconstructie zijn de parochieregisters van Nederhasselt van de periode 1800 tot 1910. Alle beschikbare gegevens zijn genoteerd alsook de randbemerkingen uit de registers. U vindt er naast de getuigen ook de beroepen en adresgegevens indien vermeld. Het aantal akten van deze periode vindt u in tabel 1.

Periode Akten Aantal akten
1800 - 1910 Akten Dopen 3.330
1800 - 1910 Akten Huwelijken 1.477
1800 - 1910 Akten Overlijdens 2.478

Op basis van het aantal akten verwachten we circa 17.900 personen. Maar door de gegevens over personen verder aan te vullen (voorbeeld bij de huwelijken) met geboortedata van personen afkomstig uit buurgemeenten, en door geboortedata na te kijken van personen geboren voor 1800 in Nederhasselt, verkrijgen we meer doop- en geboortegegevens. Door ook de ouders toe te voegen en getuigen na te kijken is dit werk uitgebreid tot 21.470 personen. Deze gezinsreconstructie overstijgt hiermee ver de grenzen van Nederhasselt en de periode 1800-1910. U kunt dit vaststellen door 3.330 dopelingen uit Nederhasselt van tabel 1 te vergelijken met de 3.557 dopelingen (geboortes) uit Nederhasselt + 3.815 dopelingen uit buurgemeenten van tabel 2. Hetzelfde geldt voor de huwelijken en de overlijdens.

Aantal Plaats gebeuren  
Nederhasselt Buurgemeenten Niet ingevuld Totalen
Geboorten 3.557 3.815 14.098 21.470
Huwelijken 1.856 2.493 797 5.146
Overlijdens 2.995 2.716 15.759 21.470

Alhoewel de meeste zorg is besteed aan het juist noteren van de gegevens uit de registers blijft de mogelijkheid bestaan dat er transcriptiefouten ingeslopen zijn. Voor de vorser blijft het steeds nodig om de originele akte op te zoeken om zekerheid te verkrijgen. Voor de productie van dit boekwerk zijn de gegevens genoteerd in een genealogie-programma, en vandaar, via een GEDcom-bestand, omgezet in een tekstdocument. We danken de auteur van dit omzettingsprogramma, Daniel Schokkaert, voor het gebruik en de ondersteuning die we hiervoor gekregen hebben. Omwille van het aantal bladzijden is dit boekwerk opgedeeld in 2 volumes. Het eerste volume bestaat uit de gezinsreconstructie alfabetisch volgens familienaam (A - L). Het tweede bevat de familienamen (M-Z) gevolgd door volledige alfabetische index op familienaam. Mochten er onjuistheden instaan of mocht de lezer aanvullingen hebben, dan is de auteur dankbaar voor het ontvangen van uw opmerkingen of aanvullingen. Van Stappen Marie-Jeanne Erembodegem, januari 2013

Achteraan is een alfabetische index op persoonsnamen toegevoegd voor het gemak van terugvinden.  

Het boek telt 1037 pagina's  de 2 delen tesamen,  en kost 49,00 Euro (+ 10,00 Euro verzendingskosten).

Auteur:   Van Stappen Marie-Jeanne;  
Uitgever: Familiekunde Vlaanderen regio Aalst, 2009
Depot:     D/2013/8367/1 
Te bestellen bij de uitgever Familiekunde Vlaanderen regio Aalst (zie bovenaan deze bladzijde).

Nota van de auteur: Uiteraard is alle informatie (aanvullingen, correcties)  nog steeds welkom. Gelieve deze door te sturen via de uitgever, e-mail   info @  familiekunde-aalst.be   (met referentie gezinsreconstructie Nederhasselt)
 

4. Publicaties  van Derden

Aangiften van nalatenschappen, kavelingen en wezenrekeningen van de meierij Erembodegem (Erembodegem, Welle, Iddergem en Teralfene), daarna de heerlijkheid Erembodegem-Teralfene (1580-1798), (Herman Van Isterdael en Freddy Caudron, feb 2005). 

Deze index op de "Staten van Goed" bevat 1935 aangiften. Bovendien zijn opgenomen:
 * een index op plaats- en persoonsnamen, 
* voor Erembodegem, de personen die voorkomen in het 100e-penningkohier (1569) en de buitenpoorters ingeschreven te Aalst en Geraardsbergen 
* voor Teralfene, de personen die voorkomen in het 20e-penningkohier (1571) en de buitenpoorters ingeschreven te Aalst en Geraardsbergen 
Bestelnummer Rijksarchief: 4364. Prijs € 17,00 (verzendingskosten niet inbegrepen).

De volledige lijst van de publicaties van het rijksarchief is te raadplegen op www.arch.be of gratis op te vragen via publicat @a rch.be.

 De archieven van de heer (1641-1774), de meierij Erembodegem, de schepenbank van Erembodegem-Teralfene (1364-1797) en van de heerlijkheid Van der Elst (1595-1787). (Herman Van Isterdael, 2005). Het volledig oud archief van Erembodegem werd door Herman Van Isterdael geherklasseerd onder deze naam. Samen 1461 nummers. Bestelnummer bij het Rijksarchief 4362. Prijs € 6,00 (zonder verzendingskosten).

Aangiften van nalatenschap, kavelingen en wezenrekeningen van de heerlijkheid Welle-Iddergem (1694-1796). (Herman Van Isterdael m.m.v. Martine Tuyls, 2005). 
Ruim 771 staten van goed, met bovendien voor:
* Iddergem, de personen die voorkomen in de 100e-penning (1569) en de 20e-penning (1571) en de buitenpoorters ingeschreven te Aalst en Geraardsbergen 
* Welle, de personen die voorkomen in de 20e-penning (1571) en de buitenpoorters ingeschreven te Aalst en Geraardsbergen. 
Bestelnummer bij het Rijksarchief 4365. Prijs € 8,50 (zonder verzendingskosten).

Woubrechtegem in het notariaat van Antonius Theodorus de Vuyst (1861-1899) en van Jozef de Vuyst (1899-1904) notarissen met kantoor te Borsbeke - inbegrepen alle molenvermeldingen'.door G. Souffreau, 2004

Er komen ook andere gemeenten aan bod en er zijn meer dan 1000 persoonsnamen.
Het boek telt 230 blz en kost 20€. Verkrijgbaar bij Georges Souffreau, Bosstraat 30, 9550 Woubrechtegem. tel.: 053/62.76.93 - gsouffreau @ pandora.be.

Geschiedenis van de Windmolen van de Abdij van Ninove te Sint-Antelinks genaamd Molen Ter Rijst 1428-1798 door G. Souffreau, 2003

Mooie uitgave (met kleurenfoto's) waarin 23 molenaars de revue passeren. De geschiedenis van de molen, van het graafschap, en ook het weer, komen aan bod. Daarna volgen 30 bijlagen waaronder 9 pachtcontracten (originele teksten met transcriptie). Ook de aantekeningen van de abten en de provisors zijn pittige literatuur.

Verkrijgbaar tegen € 12,50 bij de auteur - tel. 053/62.76.93 - gsouffreau @ pandora.be.

Geschiedenis van het pachthof van de abdij van Ninove te Woubrechtegem genaamd het Hof ten Berge (1412-1797) Met een schets van de daaropvolgende gebeurtenissen (1797-2005); Souffreau Georges L, 2005

Aan het dorpsplein van Woubrechtegem ligt naast de kerk en het kerkhof een landelijk gebouw dat gedurende minstens vier eeuwen een pachthoeve van de norbertijnerabdij van Ninove was en het Hof ten Berge werd genoemd. Van dit pachthof is voor het eerst sprake in een pachtovereenkomst uit 1412 tussen de abdij van Ninove en Lodewijk van den Hole. Het Hof ten Berge besloeg toen 38 bunder landbouwgronden, meersen en bossen. De hoeve moet er al van voor 1412 hebben gestaan maar geschreven bronnen ontbreken. In dit boek wordt, voornamelijk aan de hand van abdijarchief, de geschiedenis van dit Hof ten Berge verteld en dat tot de verkoop door de Fransen op 24 februari 1797. De hoeve was ook de zetel van het Leenhof ten Berge van de abdij dat 68 bunder groot was en waarvan de gronden over het grondgebied van verscheidene gemeenten in Vlaanderen en Brabant lagen verspreid. Na de verkoop door de Fransen in 1797 kwamen hoeve en gronden in handen van partikulieren en van 1797 tot 2005 wordt een overzichtelijk beeld geschetst van de wederwaardigheden van de hoeve en van de aanliggende gronden. Zodat van 1412 tot 2005 de geschiedenis van het Hof ten Berge goed is te volgen. In de 51 bijlagen van het boek worden de oude pachtkontrakten volledig weergegeven, zijn er een aantal uitttreksels uit de pachtboeken van de abdij en uit oude staten van goed alsmede uit notariële akten. Het boek telt 146 bladzijden en is verlucht met zwart-wit afbeeldingen, kaarten en een aantal kwartierstaten. 

Het boek kost 15 €

Verkrijgbaar bij: Georges L Souffreau, Bosstraat 30, 9550 Woubrechtegem 
Telefoon: 053-627693 of per e-post: gsouffreau @ telenet.be  
Bankrekening: 850-8120967-28 
Portkosten binnenland: 2,20 €

'Gesneuvelden Haaltert, WO I en WO II' Roger De Troyer, 2005

Mlitaire en burgerlijke gegevens+illustraties van de 82 slachtoffers uit Haaltert, Heldergem, Denderhoutem, Kerksken en Terjoden. Formaat A4-120 blz. 
Prijs: € 10 + € 2,20 verzending 
Bestellen: Heemkundige kring Haaltert, Tel 053/830881
e-post:  info -at- hkhaaltert.be

Geschiedenis van de Heerlijkheid Hollebeke (868-1795) en van het Pachtgoed genaamd Hof te Hollebeke (voor 1369-2006) te Woubrechtegem (Georges L Souffreau, april 2006)

Na de uitgave in september 2005 van de geschiedenis van het Hof ten Berge, het oude pachthof van de abdij van Ninove dat aan het dorpsplein te Woubrechtegem is gelegen, is het nu de beurt aan een ander oud pachtgoed van het dorp namelijk het Hof te Hollebeke.
 Dit was het pachthof van de heerlijkheid Hollebeke, een oude heerlijkheid warvan de eerste vermelding opklimt tot het jaar 868. De gronden van deze heerlijkheid waren voornamelijk aan de noordoostkant van Woubrechtegem gelegen met enige percelen op Heldergem en Aaigem. Deze heerlijheid bezat een vierschaar met baljuw en zeven schepenen en een leenhof. Het voornaamste leen van de heerlijkheid Hollebeke was het Hof te Oppelbeke, een zeer oude hoeve die later zal worden behandeld. 
Al in 1155 kennen we heren van Hollebeke en rond het midden van de twaalfde eeuw is Hollebeke bezit van de heren van Massemen. Dat blijft zo tot 1545 wanneer de heerlijkheid Hollebeke door erfenis overgaat in de handen van de familie De Bette, markiezen van Lede. Tot de opheffing van de heerlijkheden door de Franse bezetter in 1795 zal Hollebeke bezit van deze familie blijven. 
Van het pachthof zelve, genaamd Hof te Hollebeke, vinden we in 1369 een eerste vermelding waaruit blijkt dat het toen al bestond. De meeste van onze gegevens komen uit het archief van de De Bette familie. Na het overlijden van de laatste markies van Lede in 1792, komt het hof nadien in handen van baron De Loen d' Enschedé, later wordt het bezit van De Clercque-Wissocq. Deze laatsten zullen op 1 oktober 1946 het hof met omliggende gronden verkopen aan Jozef de Clippel. De familie De Clippel was al sedert 1863 pachters van het Hof te Hollebeke. De oude gebouwen zijn in augustus 1954 afgebrand zodat daarvan niets overblijft. Op dezelfde plaats staat nu een modern gemengd landbouwbedrijf dat nog steeds door de familie De Clippel wordt uitgebaat. 
Het boek telt 160 blz. waaronder 52 bijlagen met pachtkontrakten, heerlijke rekeningen, prijzijen enz. Er zijn een aantal zwart-wit afbeeldingen en foto's en enige kwartierstaten in het boek opgenomen. 

Het boek kost € 15.00. Portkosten binnenland: € 2,30

Verkrijgbaar bij: Georges L Souffreau Bosstraat 30 9550 Woubrechtegem Tel: 053/627693 
E-post: gsouffreau @ telenet.be Bank: 850-8120967-28 


Families en personen te Iddergem en Bakergem-Ene (16de eeuw - 1900)  (Van Isterdael Herman, 2006; uitgever Het Liedekerks Heemkundig Genootschap) 

De auteur, Dr. Herman Van Isterdael, werkte niet minder dan tien jaar aan deze uitgave en stelde dit boek samen aan de hand van een enorme massa historische bronnen. De basis van de studie zijn de parochieregisters (1689-1796) en de burgerlijke stand (1796-1900) van Iddergem. Daarna werden de basisgegevens aangevuld met de gegevens uit de penningkohieren (1569-1571), de aangiften van nalatenschappen (1590-1796), de akten en contracten (1456-1796), de poorterslijsten van Aalst en Geraardsbergen (1396-1796), de bevolkingsregisters (1847-1866), de bevolkingstellingen (1719-1796) en de leggers van onroerende goederen (1666-1725). 

De grenzen van de parochie Iddergem kwamen in het verleden niet overeen met de vroegere omschrijving van de heerlijkheid. In de parochieregisters van de parochie Iddergem staan ook de dopen, huwelijken en begrafenissen genoteerd van inwoners van de heerlijkheid Denderhoutem, namelijk de bewoners van de Eigenstraat. De bewoners van de gehuchten Ene en Bakergem, wereldlijk stad Ninove, en van de wijk Denderleeuw-Bakergem waren parochianen van Iddergem. De wijk Bakergem strekte zich grotendeels uit op het grondgebied van de stad Ninove maar er was eveneens een Iddergems en Denderleeuws deel dat Bakergem genoemd werd. 

Om deze redenen en om een beeld te krijgen van alle Iddergemse gezinnen verwerkte de auteur ook de burgerlijke stand van Ninove en de aangiften van nalatenschap van de stad Ninove van de inwoners van de wijken Bakergem-Ene in dit boek. De Denderleeuwse parochieregisters werden nageprozen op gegevens van Iddergemse gezinnen. De uitgaven van de parochieregisters en van de burgerlijke stand van Denderhoutem en van de dorpen in de omgeving bewezen zeer nuttige diensten. Enorm veel verwantschappen werden weer blootgelegd. Zelfs voor de periode 1570-1689, waarvan de parochieregisters verloren gingen, konden veel gezinnen opnieuw worden gereconstrueerd. De combinatie van al deze gegevens uit zoveel diverse bronnen maken van deze uitgave een uitzonderlijk werkstuk. Wie de Iddergemnaars uit het verleden wil leren kennen kan niet zonder dit boek. Het is een naslagwerk over de Iddergemse gezinnen met opgave van de woonplaatsen, het grondgebruik en de beroepen en zelfs met oog voor het typerende detail. Neem bijvoorbeeld de Iddergemse dorpsbrouwerij in de 17de eeuw. Jan Sonck nam van zijn schoonvader Lieven De Winne de brouwerij aan de Dorpplaats naast het kerkhof over. De klerk die het landboek in 1666 opmaakte schreef als commentaar over de brouwerij : "daer vercoopmen goet bier maer tis somtijts dunne". Deze man was dus voorstander van "straf bier". 

Dit boek wordt uitgegeven in 2 delen (A4 - 943 bladzijden). De kostprijs bedraagt 50 € voor beide delen te vermeerderen met 10 € verzendingskosten. U kan bestellen door de som te storten tot einde oktober op rek. 743-0209933-39 van Het Liedekerks Heemkundig Genootschap met vermelding Fam.Iddergem, Bakergem, Ene. Het boek kan ter plaatse afgehaald worden tijdens de voorstelling op zaterdag 18 november 2006. 
Meer info :
0497/533587 of w.cobbaert @ skynet.be


Geschiedenis van het verdwenen pachthof gelegen te Ressegem en genaamd het Hof te Raakhout (1356-rond 1785) 

Na de uitgave in september 2005 van de geschiedenis van het Hof ten Berge en in april 2006 van het Hof te Hollebeke, allebei pachthoven gelegen te Woubrechtegem, is het nu de beurt aan het Hof te Raakhout dat vroeger ook wel Roucourt of Rancourt werd geheten. Dit pachthof dat op het grondgebied van Ressegem was gelegen, was een leen van het leenhof Ten Berge van de abdij van Ninove dat in de gelijknamige hoeve te Woubrechtegem was gevestigd. Deze biezondere rechtstoestand zal een grote weerslag hebben op het eigendomsrecht van het Hof te Raakhout. 
             Al van in het jaar 1365 zijn er aanwijzingen naar het bestaan van een pachthof dat ongeveer 22 bunder groot was en waarvan de gronden over Ressegem, Woubrechtegem en Aaigem lagen verspreid. De gebouwen van het hof zelf lagen op het grondgebied Ressegem in de nabijheid van de Molenbeek die de grensscheiding met Woubrechtegem vormt. De voornaamste eigenaars van dit hof waren de familie's Van der Sickelen, Van Reimerswaal en Van Pottelberge. Als plaatselijk eigenaars zien we later de families Buyse en Van Melckebeke. Bij de verdeling van de gronden van het hof onder de kinderen van Gillis Buijse fs Joos in 1786 moet het Hof te Raakhout al zijn vervallen en werd later niet meer heropgebouwd. Alleen op de kaart van Ferraris uit 1776 zijn nog twee gebouwtjes te zien. 
               Het boek telt 104 bladzijden waarvan 44 bijlagen met de volledige teksten van denombrementen, pachtkontrakten, uittreksels uit staten van goed enz. Verder zijn er een aantal kwartierstaten, kaarten, zwart-wit afbeeldingen en foto's in het boek opgenomen.

Het boek kost € 10,00 
Verkrijgbaar bij: Georges L. Souffreau Bosstraat 30 9550 Woubrechtegem 
Tel.: 053-627693 E-post: gsouffreau @ telenet.be > 
Bank: 850-8120967-28 Portkosten binnenland: € 2,30 
(november 2006)


Akten van kopen verkopen leningen en andere overeenkomsten voor de wethouders van de heerlijkheid Woubrechtegem en Sint-Antelinks (1618-1785) (Georges L Souffreau, 2006)

In het oude archief van de heerlijkheid Woubrechtegem en Sint-Antelinks dat in het rijksarchief te Ronse wordt bewaard (inventaris n° 128) bevinden zich vijf dozen met minuten van akten en kontrakten namelijk de nummers 138 tot en met 142. Daarin bevinden zich uitermate interessante dokumenten betreffende kopen, verkopen, leningen, giften enzomeer die werden verleden voor de wethouders van de heerlijkheid Woubrechtegem en Sint-Antelinks en die lopen van de jaren 1618 tot 1785. Hier werd nog aan toegevoegd het n° 143 waarin een aantal verkopen en verpachtingen van dezelfde heerlijkheid en het nummer 172 met een aantal akten en kontrakten van het Leenhof ten Berge te Woubrechtegem. 
Tijdens het oude regime hadden beide dorpen één schepenbank hoewel ze gescheiden dorpsrekeningen hadden. Tijdens de regering van Filips IV (1621-1665) werden Woubrechtegem en Sint-Antelinks als één heerlijkheid in leenpand gegeven (in 1630 en 1642) aan Joannes David, abt van de norbertijnerabdij van Sint-Cornelius en Cijprianus te Ninove. Deze abt en zijn opvolgers stelden van dan af de wethouders van de heerlijkheid aan. 
Het boek telt 140 bladzijden en er worden 386 akten kort in besproken waarbij 420 persoons- en plaatsnamen worden vermeld. Daarenboven vindt men aan het eind van het boek 27 bijlagen met de volledige tekst van evenveel akten. Als aanvulling en stoffering van bievoorbeeld een stamboom zullen deze akten zeker goed van pas komen. 

Het boek kost € 10,00 
Verkrijgbaar bij: Georges L. Souffreau Bosstraat 30 9550 Woubrechtegem 
Tel.: 053-627693 E-post: gsouffreau @ telenet.be Bank: 850-8120967-28 
Portkosten binnenland: € 2,30 (december 2006)


Geschiedenis van het pachtgoed te Sint-Lievens-Esse en Herzele genaamd het Hof ter Erpen (972-1797) ; Een kerkelijke heerlijkheid eigendom van de Sint-Pietersabdij te Gent (Georges L Souffreau, 2007)

In dit boek wordt de geschiedenis van de kerkelijke heerlijkheid 'Ter Erpen' omstandig beschreven en dat vanaf 972 tot 1797, jaar van de openbare verkoop ervan door de Franse bezetter. Deze heerlijkheid was eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij en strekte zich uit over de dorpen Sint-Lievens-Esse, -waar ook de gebouwen waren gelegen- en voor een derde deel ook over Herzele. 
De oudste vermeldingen die vanaf 972 beginnen, zijn biezonder kort, maar vanaf 1369 beschikken we over een eerste pachtovereenkomst. Ter Erpen blijft tot 1797 onder de staf van de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent. De oppervlakte van het goed bedroeg 47 bunder 2 dagwand en 45 roeden waarbij nog drie en een halve bunder aalmoesenijgoederen te Sint-Lievens-Esse dienen gerekend. Van deze goederen bestaan mooie ingekleurde kaarten uit 1643 en 1673. Verder zijn de verslagen van de baljuw van Ter Erpen in verband met onder meer een diefstal, een lijkschouwing en de vondst van een pasgeboren kind in de Molenbeek de moeite om lezen waard. Deze verslagen werden opgenomen in de niet minder dan 60 bijlagen van het boek. Na de Franse inval worden de kloostergoederen openbaar verkocht en op 6 maart 1797 is het de beurt aan het 'Hof ter Erpen' wat het einde betekent van een lange geschiedenis. Tegenwoordig is het 'Hof ter Erpen' geen landbouw bedrijf meer maar een aantal gebouwen die in 1750 werden opgetrokken, staan nog steeds overeind. 
Aan het einde van het boek geven we enige lijsten van de achtereenvolgende pachters van het 'Hof ter Erpen', van de pachters van de aalmoesenijgoederen, van de vijfde schoof en van de baljuws en van de wethouders van 'Ter Erpen'. 
Het boek telt 175 bladzijden en is met zwart-wit afbeeldingen en een aantal plattegronden verlucht. 

Het boek kost € 15,00.

Verkrijgbaar bij: Georges L. Souffreau Bosstraat 30 9550 Woubrechtegem Tel.: 053-627693 E-post: gsouffreau @ telenet.be  
Bank: 850-8120967-28 Portkosten binnenland: € 2,60 


VAN GOETHEM IN GROOT-AALST 
Gilbert Van Goethem, een plaatselijke genealoog die al jaren met zijn opzoekingen bezig is, heeft onlangs een boek gepubliceerd met het resultaat van zijn werk, onder de titel "Personen Van Goethem in Groot-Aalst". Het boek (184 blz.) bevat alle mannen en vrouwen met de familienaam Van Goethem, die de auteur kon vinden en die geboren zijn van ±1600 tot 1899 en die in Groot-Aalst gewoond hebben. 

Van de vermelde personen worden de teruggevonden gegevens vermeld, zoals hun geboorte-, huwelijks- en overlijdensdatum; hun eventuele echtgenoten/echtgenotes en kinderen, hun woonplaatsen en beroepen. Van de aangetrouwden worden, waar mogelijk, ook de ouders en grootouders met beroepen en woonplaatsen vermeld. Van de Van Goethem's in Groot-Lebbeke zijn eveneens (niet zo uitgebreid) gegevens opgenomen. 

De vroegste, gekende voorvader van de originele Van Goethem's in Groot-Aalst, woonde in 1600 in Moorsel op de grens met Wieze. Vandaar verspreidde de familie zich over Groot Aalst. In 1860 komt een inwijking in Aalst van een Van Goethem afkomstig van Zele. In 1906 komt een tweede inwijking vanuit Sint-Lievens-Houtem. Deze drie stammen vertegenwoordigen bijna volledig de huidige naamgenoten Van Goethem in Groot-Aalst. 

Het boek kan geraadpleegd worden in het archief te Aalst. Wie persoonlijk geïnteresseerd is kan contact opnemen met de auteur 
op 053 70 38 76 of langs bertvgoethem @ belgacom.net. 
Het boek kost € 15,00 (excl. verzendingsonkosten).
Prijs boek 15 Euro (excl. verzendingsonkosten).


Lexicon "Vlaamse componisten geboren na 1800" (Roquet Flavie, uitgegeven door Roularta 2007) 
een verzameld werk met 2100 biografieën van deze componisten. 250 (minder gekende/of niet gekende) foto's versieren het naslagwerk

Om niet eindeloos bezig te zijn bakende de auteur volgende domein duidelijk af: 
Componisten die enkel jazz, folk of lichte muziek componeerden, staan er niet in. Wel alle klassieke en hedendaagse componisten, liedcomponisten, organisten, beiaardiers en harmonie- fanfare- en brassband componisten. De jongste componist is een meisje van 18. Dit is een naslagwerk waar ook de mindere en de kleine dorpscomponisten aan bod komen. 
En tenslotte, Flavie zou geen vrouw zijn als ze niet ook uitvoerig aandacht had besteed aan onze hedendaagse componerende vrouwen. Jaqueline Fontyn is er natuurlijk bij, naast Denise Tolkowsky, Nini Bulterijs, José Vigneron en Chris Whittle. Maar ook de jongere generatie. In welk naslagwerk vind je Mieke Van Haute, Erika Budai, Petra Vermote, Annelies Van Parijs, Gwendolyn Sommereyns, Hanne Deneire, Kristin Desmedt, Ingrid Meuris, Antoinette Tronquo en Kaat Dewindt allemaal zusterlijk naast elkaar vermeld? Juist, in dit lexicon, maar ook alleen daar.

Elke componist krijgt in het Lexicon een uit twee delen bestaand lemma: na de biografische gegevens volgt een beschrijving van de composities en vaak een stilistisch-esthetische inschatting. Na de eigenlijke biografie volgt de bibliografie (waar de info werd gevonden) zodat later steeds kan verder gezocht worden. Achteraan vindt u - naast een volledige inventaris van bibliografie - tal van indexen: lijst volgens jaar geboorte/overlijden: lijst volgens plaats geboorte/overleden; lijst in het buitenland geboren en overleden; lijst vrouwelijke componisten. 

Het boek behandelt 2100 componisten, telt 960 pagina's, weegt circa 2 kg en steekt in een prachtige uitgave (harde kaft, stofwikkel, leeslint met afkortingen) en kost 75,00 Euro

Het boek kan steeds besteld worden via "shop  @   roularta.be" , (tel: 070/23.30.03; fax: 070/23.34.89) 
of bij de auteur.
Mevr. Flavie Roquet Bruggestraat, 21 8830 Hooglede Fax: 051/24.30.83 GSM: 0475/26.36.47
Nota van de auteur: Uiteraard is alle informatie uit uw archieven - aanvullingen van deze biografieën en zelfs nieuwe componisten - nog steeds welkom daar wij momenteel verder werken aan een addendum.


Trefwoordenlijst Genealogie (versie 2008, 4de editie) 

Hierbij heb ik het genoegen u te berichten dat de 4e editie van de *Trefwoordenlijst Genealogie (2008)* gereed is. 

De Trefwoordenlijst bevat nu ca 20.000 trefwoorden en begrippen, voorkomend in de D. T. B. boeken, Gerechts-, Notarieel- en Gemeentenakten en andere Genealogie en Heemkunde-bronnen. De trefwoordenlijst is ter inzage en *gratis* te down loaden op mijn website http://www.dumont-andre.nl 

Door de omvang ( 581 bladzijden A5 form.) is het niet meer mogelijk de trefwoordenlijst in boekvorm te bestellen. Wel is er de mogelijkheid om de Trefwoordenlijst, in PDF-formaat als ook in WORD, te bestellen op CD-rom ( zie de aanwijzing op mijn website).

met vriendelijke groet 
Dumont André    >Oss     >Nederland

 


De vroegere inwoners van Denderleeuw van circa 1571 tot 1833 in één boek. Bij de publicatie van de gezinsreconstructie van Denderleeuw door Herman Van Isterdael. (uitgifte 2011)

Het boek gaat over de inwoners en de gezinnen van de vroegere gemeente Denderleeuw van vóór de fusie. Dit werk is het sluitstuk in de verwerking van parochieregisters in de streek tussen Aalst en Ninove (de uitgave van een gezinsreconstructie van de stad Ninove (1571-1796) is eveneens voorzien voor eind 2012-begin 2013).

De kerkelijke overheid verplichtte sinds 1563 de aanleg van registers waarin doopsels, huwelijken en overlijdens moesten opgetekend worden. De pastoors van Denderleeuw registreerden vanaf 1602 de huwelijken, vanaf 1603 de doopsels en vanaf 1629 de overlijdens of begravingen van hun parochianen. Het is niet bekend of er ooit eerdere registers van Denderleeuw hebben bestaan. In de loop van twee eeuwen vulden de opeenvolgende pastoors in totaal zes boeken met gegevens over de belangrijke levensfasen van de inwoners van hun parochie. De ene pastoor was echter de andere niet. Er zijn periodes waarin de optekening van de akten niet gebeurde of verwaarloosd werd. Meestal was daar wel een goede reden voor zoals het oorlogsgeweld dat regelmatig de streek en dus ook Denderleeuw teisterde.

De parochieregisters van Denderleeuw zijn geschreven in het Latijn, de taal van de kerk. Op zich is dat niet onoverkomelijk omdat meestal een vaste formulering werd gebruikt. Moeilijker wordt het wanneer pastoors een slecht leesbaar handschrift hadden of wanneer de boeken in de loop der eeuwen schade leden. Dat was ook zo te Denderleeuw. In de publicatie van Denderleeuw zijn deze problemen opgelost en zijn alle akten "ontcijfert" en overgeschreven. Vanaf 1796 beschikken we over een dubbele registratie. In 1796 startte immers een nieuwe registratie van geboorten, huwelijken en overlijdens die we nu nog altijd kennen: de burgerlijke stand. Deze registers worden bijgehouden door ambtenaren en de akten bevatten veel meer informatie dan voordien gebruikelijk was. Het gemeentebestuur van Denderleeuw beschikt in het archief van het gemeentehuis over de registers sinds 1796.

Vanaf de invoering van de burgerlijke stand verloren de latere parochieregisters hun wettelijke bewijskracht. Afstamming bewijzen kon slechts via de burgerlijke stand. De beginperiode van de burgerlijke stand verliep nochtans moeizaam. Sommige inwoners van Denderleeuw weigerden te trouwen voor de ambtenaar van de gemeente en gaven bijvoorbeeld de geboorte van hun kinderen niet aan bij deze ambtenaar. De sporen hiervan zijn nog altijd te volgen in de beide registers. Want de pastoor bleef ook na 1796 nog verder noteren wie hij doopte, ten grave begeleidde en wiens huwelijk hij inzegende. Om de inwoners van Denderleeuw te kennen is het nodig beide registers naast elkaar te leggen en te vergelijken. Dit gebeurde door de auteur tot 1815. Tot 1806 werd de informatie uit de burgerlijke stand en de parochieregisters naast elkaar opgenomen en dit was nodig omdat er nogal wat verschillen zijn.

Parochieregisters geven in de akten slechts beknopte informatie. Zo bevatten bijvoorbeeld de overlijdensakten van Denderleeuw gedurende lange tijd slechts een datum en een naam. Dit leverde uiteraard veel hoofdbrekens op. Als aanvulling werd ook het archief van de vroegere schepenbank van Liedekerke-Denderleeuw bij de gezinsreconstructie gebruikt: aangiften van nalatenschappen, akten en contracten (tot 1675), processtukken en tellingen. De informatie werd toegevoegd aan de gezinnen. Daardoor groeide de gezinsreconstructie van Denderleeuw uit tot een boek van meer dan 1200 bladzijden.

Wie de vorige publicaties van Herman Van Isterdael kent (gezinsreconstructies van Okegem, Iddergem en Liedekerke) weet wat hij mag verwachten. Een nauwkeurige verwerking van alle gegevens met als surplus omvangrijke bijkomende informatie over de gezinnen.

Hoe kan men het boek bestellen?

Het boek verschijnt in de maand december 2011. Het telt 1230 bladzijden en wordt uitgegeven in drie delen in A4 formaat. De voorintekenprijs bedraagt 60 Euro. Moet het boek verzonden worden dan kost dit 10 Euro meer.

Intekenen kan door het bedrag te storten op rekening nummer 979-6404140-11 van Luc Servranckx, Leopoldstraat 127 Ninove met vermelding "Denderleeuw 2011". Voorintekenaars worden later uitgenodigd om hun boek af te halen.


De staten van goed van de baronie en vrijheid van Herzele (1632-1795)

Na de uitgave van de staten van goed van Woubrechtegem en van Sint-Antelinks in augustus 2006, van de staten van goed van Sint-Lievens-Esse en van Schonenberge en van de heerlijkheid Ter Erpen in april 2007, van de staten van goed van Burst Bambrugge Zonnegem en Kottem in oktober 2010, van de staten van goed van Ressegem en Borsbeke in maart 2011, is het nu in oktober 2011 de beurt aan de staten van goed van de baronie en vrijheid van Herzele (1632-1795).

In de feodale tijd kwam het dorp, na de periode van de Van Herzele’s, in handen van vreemde, meestal Franse heren. Dat waren de families De Roubaix, Luxemburg, De Werchin, De Ligne en Melun en d’Espinoij. Emanuel van Lichtervelde werd in 1768 de laatste eigenaar. Herzele bezat een heerlijk kasteel en een wind- en watermolen.

In dit boek staan, over 706 nummers gespreid, de staten van goed en rekeningen en verkavelingen die zijn bewaard, kort beschreven. In de index worden niet minder dan 580 familienamen vermeld. Elke staat van goed of rekening, kreeg een volgnummer, zodat alle in de index vermelde namen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Na het volgnummer vermelden we het archiefnummer dat moet worden opgevraagd. De staten van goed van Herzele zijn terug te vinden in de inventaris van de heerlijkheid Herzele (uit het oud archief van Ronse), nu bewaard in het rijksachief te Gent. De inventaris nr 86 (Ronse), de nummers van 32 tot en met 69. Dat zijn 38 archiefdozen.

Het boek telt 185 bladzijden tekst en 27 bladzijden index. Totaal 212 pagina’s, met heel veel informatie over het leven van onze voorouders. We hopen dat vele familievorsers ervan gebruik zullen maken en er nieuwe gegevens mogen in terugvinden.

Het boek wordt verkocht aan de prijs van 15.00 €

Bestellingen: Georges L. Souffreau Bosstraat, 30 9550 Woubrechtegem
053-627693
gsouffreau @ telenet.be
Bank: IBAN BE37 8508 1209 6728
          BIC SPAABE22
Port binnenland: 3,05 €


Geschiedenis van de houten korenwindmolen (voor 1380-2011) en van de koren- en oliewatermolen (voor 1380-1962) van de Baronie en Vrijheid van Herzele (uitgave 2011)

In het jaar 1975 werden door de Vrije Universiteit Brussel een aantal boekjes uitgegeven, die de geschiedenis van de heerlijkheid Herzele tot onderwerp hadden. Daarvoor werden de domeinrekeningen van deze heerlijkheid Herzele gekopiëerd, die zich toen in het rijksarchief te Brussel (Rekenkamer) en in het kasteel te Herzele bevonden.

In juni 2011 werd vanuit de VUB gevraagd of de heemkring enige belangstellling in deze kopies had. Het resultaat is, dat in het schepenhuis te Herzele, nu zo ’n drie meter archiefdozen vol kopies worden bewaard. Deze unieke stapel gegevens loopt van 1392 tot 1720. Deze domeinrekeningen bevatten een beschrijving van de inkomsten en van de uitgaven van de heerlijkheid, opgemaakt door een ontvanger.

De heren van Herzele waren achtereenvolgens de de familie De Roubaix, Van Luxemburg en De Werchin, nadien volgden De Ligne, De Melun, d’Espinoij en De Lichtervelde hen op. Het waren dus voornamelijk Franse heren die het hier voor het zeggen hadden.

In deze rekeningen vinden we de opbrengst van de renten, verpachtingen en andere inkomsten terug. Ook de uitgaven (met de herstellingen van de molens), worden erin beschreven De eerste rekeningen, uit 1392-1396, zijn in het oud-Frans gesteld. Vanaf 1445 tot 1500 zijn ze in het Nederlands. Vanaf 1517 tot 1720 zijn ze terug in het oud-Frans gesteld. Wat de lezing erg bemoeilijkt. De kwitanties van de stielmannen echter, zijn steeds in het Nederlands.

Het is voornamelijk aan de hand van de in deze domeinrekenigen opgenomen gegevens, -samen met de vele kwitanties-, dat we in staat zijn geweest, van de lotgevallen van de wind- en watermolen van Herzele, een overweldigend rijk beeld te schetsen. Deze geschiedenis van de heerlijke wind- en watermolen van Herzele is een biezonder rijk, geïllustreerd boek van 165 bladzijden geworden, inbegrepen niet minder dan 39 bijlagen met de volledige tekst van de oorspronkelijke pachtcontracten, prijzijen en bewijzen van betaling. Wat ons over een tijdspanne van zeshonderd jaar, een zeer gedetailleerd beeld geeft van hoe beide molens tot ons zijn gekomen.

Het boek wordt verkocht aan de prijs van 15,00 €

Bestellingen:


Vijftig jaar molenvermeldingen in de Gazette van Gend(t) (1750-1800) gevolgd door een lijst van te koop aangeboden Heerlijkheden (1749-1794)
Georges L. Souffreau

Het Gentse stadsarchief bezit een volledige verzameling van de Gazette van Gend(t), van 1705 tot 1938. Deze krant werd op 8° formaat gedrukt, eerst op vier bladzijden, maar dat wordt snel meer, met soms meerdere bijlagen. Ze verscheen, in de door ons besproken periode, twee maal in de week: op maandag en op donderdag.

Men kan er voornamelijk internationaal nieuws in lezen uit de Nederlanden, de buurlanden en zelfs Moscovië en het Ottomaanse rijk. In 1775 en 1776 wordt zelfs wekelijks bericht over de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. De krant bezat te Ooostende een correspondent, die voornamelijk de in- en uitvarende schepen, met hun lading, vermeldde. Plaatselijke nieuwtjes zijn eerder uitzondering. Het stranden van een potvis (een vreemd zeedier) in 1785 wordt wel vermeld. In 1773 was er te Gent een olifant te zien en als ene Blanchard in 1785 te Gent een hete luchtballon oplaat, wordt dat uitvoerig beschreven. Ook de Brabantse Opstand van 1790, kan op de sympathie van de uitgever rekenen.

De Gentse universiteitsbibliotheek liet een aantal jaargangen van de Gazette van Gend(t) inscannen. Men kan dus alle teksten op internet raadplegen: universiteits bibliotheek Gent via Google of lib.ugent.be. Het MeerCat-vakje invullen met Gazette van Gendt en dan de gewenste link intikken. Er is een zoekfunctie voorhanden, waarbij men wel moet opletten de toenmalige spelling te gebruiken (dus eerst meulen, later molen).

In dit boekje bespreken we de periode van 1750 tot 1800. De op internet ontbrekende jaren 1757, 1791 en 1800 hebben we zelf in het stadsarchief geraadpleegd. We hebben er alle molenvermeldingen uitgehaald: 736 nummers en 48 blz. Bij dezelfde gelegendheid hebben we ook de te koop aangeboden heerlijkheden genoteerd van 1749 tot 1794.

De Franse bezetter schafte ze namelijk in 1794 af: 184 nummers met soms meerdere heerlijkheden per nummer.

Natuurlijk bevat deze krant meer dan de door ons besproken onderwerpen. Meer nog: lezing van deze oude teksten is een voortdurende bron van verwondering.

Het boek telt 74 bladzijden en wordt verkocht aan de prijs van 8,00 €


Bestellingen: Georges L. Souffreau Bosstraat 30 9550 Woubrechtegem
053-627693 gsouffreau@telenet.be
Bank: IBAN BE37 8508 1209 6728 BIC SPAABE22
Port binnenland: 3,50 €
Noord-Nederlandse lezers gelieven te bestellen bij het molencentrum te Roosendaal (johnverpaalen@home.nl)


Gezinnen en personen te Appelterre-Eichem (1796 - begin 20e eeuw). Guy Borighem

In 2007 verscheen een publicatie " Gezinsreconstructie van Ninove (1796 - 1905)", samengesteld door Guy Borighem. Vijf jaar later wordt door dezelfde auteur een nieuwe publicatie gefinaliseerd over de gezinnen van de huidige deelgemeente Appelterre-Eichem. Dit werk bevat een overzicht van de gezinnen en personen die in deze gemeente geboren, gehuwd of overleden zijn. Daar de voornaamste bron van de gegevens de akten van de burgerlijke stand zijn, beslaat het boek voornamelijk de periode 1796-begin 20e eeuw. Andere belangrijke geraadpleegde bronnen zijn de parochieregisters vanaf 1803, de bevolkingsregisters vanaf 1847 en de publicatie van dhr R. Lievens "Analyses van Parochieregisters Appelterre-Eichem".

Hierdoor was het mogelijk gezinnen met hun kinderen te reconstrueren die voor 1796 gehuwd waren, de doopgetuigen te vermelden voor de geboortes na 1803 en de beroepen van de vermelde personen. Door de belangrijke migratie van en naar andere gemeenten, werden eveneens de bevolkingsregisters van de omliggende gemeenten onderzocht naar personen die een band hebben met Appelterre-Eichem.

De publicatie van het boek, dat circa 600 bladzijden bevat in twee delen op A4 formaat, is voorzien voor oktober 2012.

Intekenen kan door het bedrag (40 of 50 Euro) voor 25 oktober 2012

Voorintekenaars worden later verwittigd waar en wanneer het boek kan afgehaald worden.


abc van de genealogie. Johan Roelstraete

In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen en auteur Johan Roelstraete verscheen bij FARO een handig naslagwerk voor al wie zijn familiale erfgoed via een familiegeschiedenis wil onderzoeken, documenteren en beschikbaar stellen. Johan Roelstraete is een eminentie in de wereld van de Vlaamse en internationale genealogie en heraldiek en heeft reeds diverse toonaangevende publicaties met betrekking tot familiegeschiedenis op zijn naam. Het zopas verschenen abc van de genealogie (286 blz.) is een alfabetisch compendium waarin hij de kennis, eruditie en ervaring met betrekking tot alle aspecten van deze familiekunde die hij tijdens de voorbije decennia heeft opgedaan, nu in een overzichtelijk geheel toegankelijk maakt voor iedereen.

De methodieken van familiegeschiedenis, genealogie en heraldiek komen van pas om sporen uit het familiale verleden op een gerichte en geordende manier te verzamelen, te documenteren, te bewaren en te delen. Met dit abc van de genealogie maakt Johan Roelstraete zijn opgebouwde kennis nu in een handig en tegelijk erg volledig compendium en naslagwerk beschikbaar voor iedereen. Zowel de beginnende leek als de gevorderde genealoog vinden daarin op een toegankelijke en accurate wijze informatie over honderden termen (historische zoals leendenombrement, maar ook hedendaagse zoals mitochondriaal DNA), uitleg bij beschikbare bronnen en hun bewaarplaats, webadressen van genealogische organisaties over heel de wereld en zeer uitvoerige verwijzingen naar beschikbare literatuur en websites. Voor elke vraag die bij het werken aan een familiegeschiedenis kan opduiken, biedt dit abc van de genealogie een helder en accuraat antwoord en een praktische verwijzing naar achterliggende bronnen en verdiepende informatie.

Het abc van de genealogie kost € 20,00De gezinsreconstructie van de stad Ninove (16e eeuw-1802) rolt weldra van de pers (sept -okt 2016)

Herman Van Isterdael en Guy Borighem (†) werkten samen aan de uitgave van de parochieregisters van de stad Ninove. Een volumineus werk dat werkelijk onmisbaar is voor al wie ooit nog aan de slag wil met zijn stamboom in de Ninoofse regio. Ninove was in oorlogstijd in het ancien regime een toevluchtsoord voor de inwoners van de omringende dorpen en kende een continue immigratie van personen uit de dichte en verre omgeving van de stad. Ninove als stad was een aantrekkingspool voor de inwoners van de naburige dorpen. De namen van volgende dorpen komen in het werk het meest voor: Meerbeke (3995), Outer (2597), Denderhoutem (2076), Iddergem (1390), Okegem (1250), Denderwindeke (1212), Appelterre (1179) en Aspelare (1033). De inwoner van Ninove die ongetwijfeld van het verst kwam was een vrouw geboren in Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika.

In Ninove was er slechts één parochie waar leden van de Ninoofse Sint-Cornelius- en Cyprianusabdij de pastoorsfunctie bekleedden. De parochiegrenzen waren grillig en kwamen niet overeen met de stadsgrenzen. De inwoners van twee Ninoofse wijken gingen elders naar de kerk. De bewoners van de wijk Bakergem-Ene vervulden hun godsdienstige verplichtingen te Iddergem en de bewoners van de huizen buiten de Brabantpoort trokken naar de kerk van Meerbeke. Het gehucht Herlinkhove, gedurende korte tijd een gemeente, behoorde dan wel parochiaal tot Ninove.

Wat kunt u in het werk vinden?

De basisgegevens werden gehaald uit de parochieregisters en burgerlijke stand van Ninove en Herlinkhove vanaf 1594 tot en met 1802. De gezinnen van inwoners van de stad Ninove die hun godsdienstplichten in Meerbeke en Iddergem vervulden zijn eveneens in deze publicatie opgenomen. Gegevens uit het oud stadsarchief van Ninove namelijk de registers van akten en contracten (jaren 1537-1675) en de aangiften van nalatenschappen of staten van goed (jaren 1583-1796) werden bij de gezinsreconstructie gebruikt. We voegden verder toe: informatie uit de buitenpoorterslijsten van de steden Geraardsbergen en Aalst, alle gegevens uit het penningkohier van Ninove (1572), alle gegevens uit de tellingen van Herlinkhove (1709, 1796), Meerbeke buiten de Brabantse Poort (1633, 1757) en Ninove (1796). In totaal leveren we drie delen met oorspronkelijk meer dan 2000 bladzijden. Met kunstgrepen zoals het gebruik van afkortingen, een kleinere interlinie, kleinere marges en kleiner lettertype kon de omvang beperkt worden tot circa 1600 pagina’s.

Hoe kunt u bestellen?

Intekenen op de publicatie kan tot eind september 2016. Wanneer u het werk op een later tijdstip zelf komt afhalen schrijft u 50 € over op rekeningnummer IBAN BE62 0001 0070 1861 van Herman Van Isterdael. Intekenaars worden later op de hoogte gebracht van de datum van afhaling. Wilt u het werk thuis ontvangen, dan rekenen we 12,5 € verzendingskosten. In dat geval schrijft u 62,5 € over. Vergeet niet uw volledig adres te vermelde


© 2012 Familiekunde-Aalst

contact: webmaster '@' familiekunde-aalst.be
free
web stats