ACTIVITEITEN
Familiekunde-Vlaanderen  Regio Aalst

terug naar
homepage
welkompagina
PROGRAMMA voor het JAAR 2018 vorig jaar
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor volgende bijeenkomsten : volgend jaar


Nieuw van 2 juni 2018: Nieuwe software versie van Aldfaer 7.0.

Dit gaat gepaard met een conversie van de stamboomgegevens in een nieuw formaat bij de eerste opstart van Aldfaer 7.0. Het is dus zeer belangrijk eerst een veiligheidskopie /backup te nemen van uw stamboomgegevens, want u kunt met de geconverteerde stamboombestanden niet terug naar de vorige versie van Aldfaer.

Indien u nog in Windows Vista werkt, gelieve nog even te wachten omdat er nog problemen zijn in deze Windowsversie. Ook Windows XP geeft problemen.

Bij de nieuwe Aldfaer versie mag uw stamboombestand niet meer staan in een Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Box drive, etc...(ook genoemd cloud disk drives) . De reden is dat Aldfaer nu "exclusief gebruik" wil over het stamboombestand, omdat je nu Aldfaer meerdere malen parallel kunt starten telkens met een ander stamboombestand.

wijzigingen t.o.v. versie 6.2

 • [!] Algemeen: De lettergrootte kan worden aangepast via menu Extra > Instellingen > Algemeen > Lettergrootte.
 • [!] Algemeen: Aldfaer is volledig geschikt gemaakt voor Unicode (UTF16).
 • [!] Algemeen: Configuratiebestand (Aldfaer.cfg) is vervangen door Aldfaer.ini en Aldfaer.iniprogram.
 • [!] Algemeen: Aldfaer kan vaker dan één keer gestart worden. Een stamboombestand kan echter maar door één Aldfaer-sessie gebruikt worden.
 • [+] Algemeen: Instelling voor 'Hints zichtbaar' werkt voor alle schermen.
 • [+] Algemeen: Eigenschappen stamboombestand opgenomen in ini-bestand.
 • [+] Algemeen: Automatische conversie tekstbestanden (van Ansi naar Unicode).

We plannen een informatiesessie in oktober in de crypte om de overgang naar Aldfaer Versie 7.0 te begeleiden. De praktische regeling volgt later en zullen we hier ook publiceren.Nieuw in 2018: Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 2 1559 - 1729   door Karel De Brouwer, 2018

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst

 in 2017: Staten van Goed Stad Aalst en de praterijen Mijlbeek en Schaerbeek, Deel 1 1730 - 1795   door Karel De Brouwer, 2017

Verwerking van de Staten van Goed van de schepenbank Aalst

 OPENINGSUREN 2018

NIEUWE OPENINGSUREN VANAF Sept 2015

Open
 1.  van 15 september tot 15 juni  elke 1ste en 3de donderdag en 2de en 4de zaterdag van 14 tot 17 uur
  uitgenomen schoolverlofdagen.
   
  Donderdag Zaterdag
    13 januari 2018,       14 - 17 uur
  18 januari 2018,       14 - 22 uur 27 januari 2018,     14 - 17 uur
     
  1 februari 2018,    14 - 17 uur 10 februari  2018,  14 - 17 uur
  15 februari 2018,  Carnavalverlof van 11 februari tot zaterdag 17 februari 2017 24 februari  2018,  14 - 17 uur
     
  1 maart 2018,   14 - 17 uur 10 maart 2018,      14 - 17 uur
  15 maart 2018,     14 - 22 uur 24 maart 2018,      14 - 17 uur
     
  Paasverlof van 1 april tot 15 april 2018 Paasverlof van 1 april tot 15 april 2018
  19 april 2018,          14 - 22 uur 28 april 2018,        14 - 17 uur
     
  3 mei 2018,       14 - 17 uur  
  verlof  dond 10 mei Hemelvaart 12 mei 2018,       14 - 17 uur
  17 mei 2018,       14 - 22 uur 26 mei 2018,     14 - 17 uur   
     
  7 juni 2018,         14 - 17 uur 9  juni 2018,          14 - 17 uur
     
  gesloten vanaf 16 juni wegens verlof terug open op donderdag  20 september 2018
     
  20 september 2018,      14 - 22 uur 22 september 2018,        14 - 17 uur
     
  4 oktober 2018,       14 - 17 uur 13 oktober 2018,         14 - 17 uur
  18 oktober 2018,     14 - 22 uur 27 oktober 2018,       14 - 17 uur
  gesloten 29 oktober tot 4 november gesloten wegens Allerheiligen verlof  29 oktober tot 4 november
    10 november 2018,     14 - 17 uur
  15 november 2018,   14 - 22 uur 24 november 2018,          14 - 17 uur
     
  6 december 2018,     14 - 17 uur 8 december 2018,          14 - 17 uur
  20 december 2018,     14 - 22 uur  
  gesloten  24 december 2018 Kerstverlof tot 6 januari 2019 gesloten  24 december 2018 Kerstverlof tot 6 januari 2019
     


 2. éénmaal per maand donderdagavond op aanvraag open tot 22 uur van 15 september tot 15 juni

 


.:: Donderdag 4 januari 2018 van 20 tot 22 uur ::.

"Nieuwjaarsbijeenkomst met receptie" met gelegenheid tot uitwisselen van gegevens en leggen van contacten met andere familieonderzoekers,
in het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

 

 
.:: Donderdag 1 februari 2018 van 20 tot 22 uur ::.
"De boeiende geschiedenis van de Aalstrse brouwerijen"
door dhr Jos Depryck


Jos Depryck, auteur van twee werken over de brouwerijen in Aalst en in de omliggende gemeenten, heeft zich verdiept in de geschiedenis van die brouwerijen. Sommige daarvan bestonden gedurende meerdere eeuwen en bleven vaak lang in dezelfde familiehanden. Niet altijd in een directe mannelijke lijn. Er werd ook vaak een partner gezocht in de gezinnen van de collega's.


Zie activiteit in "UITinVlaanderen.be"

 in het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

 

 
.:: Donderdag 1 maart 2018 van 20 tot 22 uur ::.
Hoe beleefden de Aalstenaars de Groote Oorlog? door Godelieve Renneboog

Over de eerste wereldoorlog is de voorbije jaren veel gepubliceerd. Toch zijn niet alle aspecten ervan even grondig behandeld. Godelieve Renneboog heeft zich jarenlang verdiept in de impact van de oorlog op het dagelijkse leven in Aalst. Zij kon daarvoor putten uit de dagboeken van haar vader en de briefwisseling tussen familieleden, aangevuld met de mondelinge overlevering binnen de familie. Zo heeft zij zich een levendig beeld gevormd over hoe de oorlogsdreiging en het geweld overkwamen op de bevolking van de provinciestad Aalst.

In een eerste deel vertelt mevrouw Renneboog over de aanloop tot de wereldoorlog, de inval in België en de opmars van de Duitse troepen tot zij arriveren bij Aalst.

In een tweede deel op 3 mei 2018 zal zij het hebben over de situatie tijdens de bezetting van de stad. Een belangrijk aspect in het hele verhaal is het verschil tussen de omstandigheden in de eerste en de tweede wereldoorlog.

in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

 

 

.:: Donderdag 5 april 2018 van 20 tot 22 uur ::.

geen voordracht wegens Paasverlof   

 in het documentatiecentrum van Familiekunde Aalst, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem 

.:: Donderdag 3 mei 2018 van 20 tot 22 uur ::.
Hoe beleefden de Aalstenaars de Groote Oorlog? 2de deel door Godelieve Renneboog

Over de eerste wereldoorlog is de voorbije jaren veel gepubliceerd. Toch zijn niet alle aspecten ervan even grondig behandeld. Godelieve Renneboog heeft zich jarenlang verdiept in de impact van de oorlog op het dagelijkse leven in Aalst. Zij kon daarvoor putten uit de dagboeken van haar vader en de briefwisseling tussen familieleden, aangevuld met de mondelinge overlevering binnen de familie. Zo heeft zij zich een levendig beeld gevormd over hoe de oorlogsdreiging en het geweld overkwamen op de bevolking van de provinciestad Aalst.

In een eerste deel vertelt mevrouw Renneboog over de aanloop tot de wereldoorlog, de inval in België en de opmars van de Duitse troepen tot zij arriveren bij Aalst.

In een tweede deel op 3 mei 2018 zal zij het hebben over de situatie tijdens de bezetting van de stad. Een belangrijk aspect in het hele verhaal is het verschil tussen de omstandigheden in de eerste en de tweede wereldoorlog.

in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem

.:: Donderdag 7 juni 2018 van 20 tot 22 uur ::.

Archeologie buiten de stadsmuren. Een overzicht van recent archeologisch onderzoek in het Aalsterse. , door Bart Cherretté van SOLVA .
Er wordt in Vlaanderen nogal wat gebouwd of aan nieuwe wegen gewerkt. Bij de graafwerken in de voorbereidende fase komen dan geregeld archeologische vondsten aan het licht. De stedelijke projecten krijgen meestal veel aandacht en de omwonenden en al wie in de buurt moet zijn ondervindt al eens hinder. Om de bevolking te laten weten wat het belang is van de opgravingen en de waarde van de vondsten, worden vaak tentoonstellingen en werfbezoeken georganiseerd. Voor de landelijke gebieden is dat veel minder het geval. Bart Cherretté van SOLVA komt vertellen over de resultaten van recente opgravingen buiten de stad in de omgeving van Aalst.

in FV Aalst -documentatiecentrum, Erembodegemdorp (in de Crypte van de kerk van) Erembodegem© 2012 Familiekunde-Aalst

Indien u links van deze pagina niet het menu vindt, klik op MENU

Teller website